Heeft u vragen?

Aandelen voor renteniers

Met pensioen gaan en in aandelen beleggen is een te mijden combinatie hoor je vaak zeggen. Vanaf je pensioenleeftijd moet je alle risico mijden.
Verzekeraars vertellen ons nochtans al langer tijdens de opbouw van een pensioenplan dat de toekomstige rentenier meer in de richting van aandelen dan voordien moet kijken om een behoorlijk rendement te halen. Bij het uitbetalen van het pensioenplan daarentegen gaan de meeste betrokken partijen dit debat over het aandelenrisico uit de weg. Net alsof het niet meer nodig is om rendement te halen of net alsof een rentenier niet meer naar aandelen mag kijken als onderdeel van zijn portefeuille.
Eigenaardig want de wetten van de beleggingsmarkt wijzigen niet op de pensioenleeftijd.

Ook een rentenier moet het marktrendement uit aandelen halen.

Dit is de toepassing van het eerste academische beleggingsprincipe. U kent het wellicht nog.

We formuleren het heel eenvoudig als volgt:     “DE BESLISSING OM IN AANDELEN TE BELEGGEN IS EEN BRON VAN RENDEMENT”.

Maar moest een rentenier niet alle risico mijden en alleen in gegarandeerde producten beleggen? Uiteindelijk moet hij wel ‘leven’ van dat uitbetaalde kapitaal….

Dat zou in de huidige context betekenen: alles op je spaarboekje zetten want dat is gegarandeerd en ook nog eens ‘wettelijk beschermd’ . Kan je daarvan leven op lange termijn?
Waarschijnlijk niet maar moet je dan in obligaties gaan? Daar zit toch ook geen rendement meer in en wel om dezelfde reden als het lage rendement op spaarboekjes. Tenzij je risico neemt met hoogrenderende obligaties maar dan moet je weer uitkijken met de uitgever van die obligatie want er zou wel eens twijfel over diens lange termijn kredietwaardigheid kunnen opduiken.

Hoe ga je dan als rentenier te werk?

Op dezelfde manier als tijdens de opbouw van een pensioenplan of zoals met elke andere belegging voor de lange termijn.
Vanuit een volledig overzicht van wat er is en van wat er op termijn zou moeten zijn, een uitgewerkt beleggingsprofiel samenstellen dat volgens je risico-appetijt een gespreide portefeuille opbouwt in, jawel, aandelen en obligaties.

Dat profiel op lange termijn in lijn houden met je oorspronkelijke uitgangspunten en de aanpassingen ervan in de tijd beheren, is de kern van de Cringaanpak.

Hoe we dat voor jouw situatie aanpakken, leggen we graag uit in een persoonlijk gesprek.

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943