Heeft u vragen?

Allerheiligen en een goed gevoel

We kennen allemaal het gevoel in deze periode. We denken terug aan iedereen die ons ontvallen is. Bij sommigen voelen wij sterk hoe onverwacht en plots het was. Met soms hoge erfbelasting en niet zo efficiënte verdelingen omdat er niet echt iets ‘geregeld’ was. Dat plotse kan iedereen overkomen.

Zouden we dus niet een paar dingen fundamenteel en voorgoed moeten regelen?

Ja, dat gaan we doen een dezer dagen.

 Het goede voornemen blijft meestal een voornemen ondanks de vele artikels over het nieuwe erfrecht dat meer mogelijkheden geeft. Bovendien blijft de erfbelasting behoorlijk hoog ook na de recente aanpassing qua tarief. Reden genoeg om de vermogensoverdracht te gaan organiseren op een structurele manier voor de lange termijn.

Schenken en de belastingdruk

Meestal komt schenken van roerende goederen als eerste alternatief naar voren om de erfbelastingdruk te milderen.  De innerlijke remmingen bij de schenker zijn bekend: schenken is zo definitief, heb ik niet te vroeg geschonken, wat als ik veel langer leef en zelf niet toekom, wat wordt er gedaan met het geld dat ik schonk…

Het wordt nog moeilijker als de jongere generatie de oudere generatie over de aanpak van de vermogensoverdracht zou moeten gaan aanspreken. Dan moeten deze remmingen uitgesproken worden om ze te kunnen overstijgen. Geen evident gesprek maar wel noodzakelijk als basis voor de hele constructie.

“De ideale oplossing zou zijn:

 schenken om de totale erfbelasting te verlagen tot een aanvaardbaar niveau

en toch levenslang controle te houden over de schenking.”

Cring kan deze oplossing aanbieden in het strikt juridisch geregeld kader van een beleggingspolis. De lange termijn voordelen zijn legio voor alle betrokken partijen.  Maar nog belangrijker, Cring helpt u ook bij het overstijgen van de remmingen of u nu schenker of begiftigde bent.

Deze oplossing bestaat wel degelijk en is ook voor u toegankelijk zonder ingewikkelde juridische constructies of hoge honoraria van adviserende partijen. Dit geeft u een goed gevoel, ook in deze Allerheiligenperiode.

Zo blijven onze gedachten bij wie ons ontvallen is. Ons voornemen is namelijk geregeld.

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943