Heeft u vragen?

Bedrijven zien geen volledig herstel voor 2022

Bedrijven zien geen volledig herstel voor 2022
Tom Michielsen
Vlaamse ondernemers zijn somber gestemd over de economische
heropleving. Zelfs eind volgend jaar zien ze hun omzet nog een kwart
lager dan het niveau van voor de coronacrisis.
Dat blijkt uit een rondvraag van de Vlaamse werkgeversfederatie Voka bij 700
bedrijven uit een breed palet aan sectoren. Voor het tweede kwartaal verwachten
ondernemingen bijna 40 procent minder omzet te draaien dan voor de crisis. In de
tweede helft van het jaar is dat nog altijd een kwart minder dan in dezelfde periode in
2019. Ook in 2021 blijft het verwachte omzetverlies groot en blijft de omzet een stuk
onder het niveau van voor de crisis. Ondernemers ramen dat ze dan nog altijd bijna
een vijfde minder omzet draaien dan normaal.
‘In deze cijfers is de perceptie van de ondernemers veel somberder dan we tot nu
hadden gezien’, zegt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka. ‘Het gebrek aan
vertrouwen in de toekomst hakt in op hun bereidheid investeringen te doen en zet
hen sneller aan tot ontslagrondes en herstructureringen. Zo kom je in een
selffulfilling prophecy: de somberheid zet zich om in een minder sterke heropleving.’
Op basis van de enquêteresultaten stelt de econoom de verwachtingen over de
economische terugval in 2020 neerwaarts bij. In plaats van de eerder geschatte krimp
van 9 procent, zou 11 procent van het bbp verloren gaan. De totale kostprijs tegenover
het scenario zonder corona zou dit jaar oplopen tot 55 miljard euro. In 2021 zou de
economie 4,5 procent groeien, maar zelfs dan ligt het bbp nog altijd 7 procent onder
het precoronaniveau.’
‘Er is nog geen licht aan het einde van de tunnel’, zegt Hans Maertens, gedelegeerd
bestuurder van Voka. Dat roept op tot bijkomende maatregelen en hervormingen. ‘Er
zal meer nodig zijn dan de eerstehulpmaatregelen die de overheid al heeft genomen.
Bij velen staat het water aan de lippen. Daarom hebben we een robuuste federale
regering nodig met een ambitieus transformatieprogramma. Niet tegen september,
maar ten laatste over twee maanden.’

‘Corona vraagt een permanente wijziging van onze manier van werken, ondernemen,
leren, zorgen, leven en aan politiek doen. Daarnaast zijn er nog andere fundamentele
maatschappelijke uitdagingen, zoals de vergrijzing en de klimaatverandering, die een
nieuwe aanpak vragen. En we moeten meer dan ooit inzetten op digitalisering.’
Van Craeynest zegt dat de hemel opklaart eens er een operationeel vaccin is. ‘Het
vertrouwen kan dan terugkeren – bovenop de stimuli van overheden – waardoor
ondernemers weer in investeringsmodus gaan en opnieuw medewerkers aannemen.’

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943