Heeft u vragen?

Ben je echt een duurzame belegger?

De vraag in de titel van deze blog mag je als belegger veel verwachten in de komende maanden. Het zat er al een tijdje aan te komen. En midden in de zomer is een goed moment dacht de financiële toezichthouder om nieuwe regels in te voeren. Bijgevolg moet de hele sector naar duurzaamheid gaan peilen bij zijn klanten.

Waarom blijft het dan zo rustig?

ESG was overal

Fervente lezers van de Cringblogs herinneren zich misschien dat ik al eerder een serietje schreef over duurzaamheid en het Environmental, Social and Governance-label.

Zie De ESG-criteria

Goed Bestuur

De sociale component en duurzaam

Het was al een paar jaar volop mode om alles groen te maken wat ook maar enigszins in de buurt kwam. Toen ontstond ook de term ‘greenwashing’. Achteraf bleek veel niet echt groen te zijn omdat de criteria alsmaar verstrengden. Is de toestand dan nu veranderd?

Ja en nee.

Europa

Het Europese kader is al langer gemaakt. Wie meer zelf wil lezen hoe dat eruitziet, verwijs ik naar het Publicatieblad van de Europese Unie.

VERORDENING (EU) 2020/852 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088

Waarom zou je dat lezen? Omdat de belegger voor zichzelf moet uitmaken hoe duurzaam hij of zij is en dan kan je beter zelf lezen wat duurzaam echt betekent.

België

Vanaf 2/8/2022 moet elk nieuw of herziene beleggingsprofiel de nodige vragen bevatten om te peilen naar de duurzaamheidskeuze van de klanten. België loopt hier voorop tegenover de meeste Europese landen die om evidente redenen de invoering nog wat uitstellen. We komen zo dadelijk bij die evidente redenen.

Moeilijke context

Er zijn vooral onvoldoende gegevens om dit te laten werken. Ten eerste zijn bedrijven pas vanaf 2023 verplicht om jaarlijks te rapporteren over duurzaamheid. Ten tweede is het aantal bedrijven dat actief is in duurzame domeinen ontzettend klein. Tenslotte zijn duurzame bedrijven als geheel een kleine fractie van de wereldeconomie.

Zoals al eerder gezegd in blog van 17/4/2021

Wel zijn wij van oordeel dat een beleggingsstrategie vooral een kwestie van evenwicht is en vooral op de fundamentele doelstellingen van beleggen moet focussen. De veralgemening van de verduurzaming is nog niet van dien aard dat op de grote brede markt alleen ESG als richtlijn kan aangehouden worden. Het is een parameter die de strategie kan aanvullen maar ze (voorlopig) niet kan dragen.”

Terug naar de belegger zelf

De vragen rond duurzaamheid in de profielscore zijn vooral gericht op de belegger zelf. Die staat voor een serieuze oefening in zelfreflectie.

De eerste vraag is vrij simpel.

“Wilt u dat bij het aanbod van een beleggingsproduct rekening wordt gehouden met een mogelijke negatieve impact op mens, milieu of maatschappij vanwege de belegging?”

Bij ‘nee’ stopt het duurzaamheidsverhaal hier al.

Bij ja krijg je de tweede vraag of je in het aanbod duurzame beleggingen wil zien verschijnen eventueel met een bepaald minimum. Dit betekent dat de aanbieder naar beleggingen moet zoeken die een meetbaar effect nastreven volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation.

De derde vraag komt rechtstreeks voort uit het jargon van de EU: Wil je als belegger ‘taxonomie-beleggingen’ in het aanbod eventueel met een bepaald minimum? Deze beleggingen moeten in economische activiteiten gebeuren die door de Europese Commissie als ‘groen’ worden beschouwd.

Veel geluk als je als belegger je dit profiel wil aanmeten. Er is niets mis met de persoonlijke redenen om dit profiel aan te houden. Er is wel een grondig structureel probleem als de aanbieder deze keuzes in de juiste activa wil omzetten. Vraag 2 geeft hem meer marge in de praktijk dan vraag 3. Bij 2 kan je denken aan een zo laag mogelijke CO2 uitstoot. Bij 3 kan je denken aan erg specifieke economische activiteiten zoals windmolens produceren. Maar hoeveel van dit soort bedrijven zijn er?

Het is duidelijk dat je als belegger na je doorgedreven persoonlijke reflectie gewrongen zit met de realiseerbaarheid ervan als je een echt duurzaam profiel wil concretiseren. Hoe strenger je bent en hoe meer je in de richting van de Europese taxonomie opschuift, hoe minder keuze je zal krijgen van de aanbieder. Dit gaat regelrecht in tegen het academische principe van spreiding.

Hoe moet het dan verder?

Wat er wel gaat komen op termijn zijn fondsen die volgens dezelfde academische principes zijn gebouwd als de huidige fondsen maar ook een breed en voldragen ESG-label zullen hebben. De huidige reglementering zal dat proces versnellen. Voorlopig zitten we vooral met veel activiteit in het domein van de Environment of het milieu. Sociaal en Goed Bestuur zijn sterk onderbelicht. Er is nog een lange weg te gaan.

Moet je dan inboeten op je profiel? Neen, maar je moet wel op een realistische manier je profiel laten invullen met de beschikbare producten die er nu zijn. Die zullen evolueren van binnenuit onder druk van de regelgeving. Voorlopig klinkt dit misschien als een suboptimale oplossing maar er is niet veel anders mogelijk tenzij je alle beleggingsprincipes opoffert.

Meer weten? Bij Cring volgen we de groene evolutie natuurlijk ook. En passen we ook onze vragenlijst van het beleggingsprofiel aan.

Tot later.

Lieven

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

+32 475 23 93 97

lieven@cring.be

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943