Heeft u vragen?

COVID-19 paniek of een eigen plan ?

Ga je mee in de COVID19-paniek of kies je voor jouw eigen plan ?

 

Vandaag (22 april 2020)  hebben we weer verschillende cliënten gesproken via een videoverbinding.  Het zijn verrassend drukke dagen voor ons en onze cliënten.

Ze vragen terecht naar assistentie om hun kompas bij te stellen, om hun koers te kunnen aanhouden.  Eenieder heeft zijn eigen einddoel. Zijn we ver uit koers geslagen of moet ik me geen zorgen maken ?

Dàt individuele einddoel staat centraal in onze advisering voor elke cliënt, we verliezen het geen moment  uit het oog.  Meer nog, we zullen er onze cliënt aan herinneren bij tijd en stond. Ongeacht met hoeveel beaufort de storm waait, ongeacht de wind die opsteekt en de meters hoge golven.  Mits een goed plan blijf je vertrouwensvol zitten “ als een bergketen  te midden van een orkaan”, zoals een zeer oude Oosterse spreuk wijselijk aangeeft.

 

 

Even naar onze renteniers. Wat zijn volgens Cring échte renteniers ?

Dat zijn cliënten die helemaal géén bedrijfsactiviteit meer aan de dag leggen.  Cliënten die ‘de zaak’ verkocht hebben en nu nog meer dan vroeger alleen die dingen doen die hun blij maken.

Wel voor die mensen ziet een financieel plan er alvast anders uit dan voor onze nog actieve zelfstandige cliënten.  Onze renteniers houden op ons aanraden een cashreserve aan van minimaal drie keer hun jaarlijkse uitgaven.   En bij Cring weten dat een jaaruitgave voor renteniers meestal > 125% ligt van de uitgaven die je doet als je nog volop aan de slag bent.  (Inclusief alle kosten die vroeger via de zaak liepen en nu privé worden gedaan)

Maar wat moet jij met deze informatie, als je geen rentenier bent   ?

We stellen vast dat het voor iedereen een goed idee is om minstens één jaarbudget aan uitgaven apart te hebben staan.  Je kan alzo meer afstand nemen van de bokkesprongen op de financiële markten en in jouw beleggingsportefeuille.  Je gaat niet meedoen aan de foute drang tot handelen :  ‘ik moet iets doen’ met mijn beleggingsportefeuille.  Dat levert enkel uitstapkosten en -taksen op, gevolgd door instapkosten op een later tijdstip.  Als u uw bank absoluut wilt plezieren, moet u dat uiteraard wél doen,  die instellingen verdienen immers aan de wispelturigheid van het mensdom.

 

Als je goed geadviseerd wordt, vormt jouw beleggingsstrategie immers een onderdeel van een veel groter totaalplan.  Dat totaalplan gaat uit van grotere schommelingen als je op een steile curve omhoog wilt zitten.   We weten dat en we geraken dan ook niet in paniek noch voelen we de drang om nodeloos te handelen.  Als je al iets zou willen doen vandaag, dan is het allicht een stukje vrije cash extra onderbrengen in de goedkoop geprijsde markten.

 

Bij Cring hebben we de handen vol omdat onze cliënten dit beginnen begrijpen en ons advies vragen bij het instappen in de markt, in combinatie met het opzetten of bijsturen van een totaalplan.  Met andere woorden je zal eindelijk een échte beleggingsstrategie hebben én een totaalplan waarin jouw wensen centraal staan.

 

Een post-Corana les voor al onze nog ‘werkende’ cliënten :  beter gespreid gaan sparen.  We helpen je graag met een concrete aanpak, met een duidelijke visie die jouw wensen centraal stelt.   Week zes van onze lock-down is halfweg en we willen je graag zo snel als mogelijk op het juiste pad zetten naar jouw doelen en wensen.   Ga niet bij de pakken neerzitten, maar onderneem actie !

 

 

Welkom in onze Cring !    Mail of bel ons en vraag voor een video-kennismakend gesprek !

tip

 

 

Let op :  deze boodschap is geen beleggingsadvies !  Je moet met een professional jouw specifieke situatie bespreken en in functie van jouw kennis, ervaring en risicoprofiel conclusies trekken die dàn zouden kunnen leiden naar verder stappen inzake een verstandige beslissing inzake een belegging.

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943