Heeft u vragen?

Cring what’s in a name?

CRING – Waarom de naam CRING?

CRING is kring met een C. Maar omdat de K nogal een scherpe letter is hebben wij ze vervangen door de ronde C.
De ronde C is ook een symbolische voorstelling van een kring, een cirkel, een omtrek, een omgeving.
Kring betekent ook een groep van individuen met een gemeenschappelijke doelstelling of een besloten gezelschap of een club.
In onze ‘kring’ nemen wij al onze klanten op die wij omringen met advies, bijstand, ondersteuning, uitleg, geruststelling, comfort, overzicht en inzicht zodat zij zich kunnen bezighouden met wat in hun eigen ‘kring’ belangrijk is.
In het midden van het CRING-logo zit een rood bolletje.
Dat symboliseert onze gerichtheid op ons enig doel, de klant.
De klant zit in het midden van onze allesomvattende service.