Heeft u vragen?

De Cringprofielen van 2000 tot 2019 en daarna…

In onze blogs hebben wij het regelmatig over het bepalen van je risicoprofiel en de manier waarop wij dit profiel met een beleggingsstrategie invullen. Alhoewel wij niet meedoen aan het jaarlijks hokjesdenken, gaan wij er toch gebruik van maken om de resultaten van de Cringprofielen over verschillende periodes te bekijken.

Wij geven hieronder de resultaten van onze vijf profielen weer die telkens een bepaalde risico-appetijt weerspiegelen. De risico-appetijt loopt op, van defensief tot groei.  Eigenlijk zijn er zeven profielen maar de twee uitersten van het spectrum, Ultra Defensief onderaan en Ultra Groei bovenaan, hebben we weggelaten. Ook om de grafieken overzichtelijk te houden maar vooral omdat ze in de praktijk niet gebruikt worden.

Hoe lees je de grafieken? 

Elke grafiek begint bij 1€ te tellen op de as links en geeft aan hoeveel die euro waard geworden is na het verloop van de periode aangegeven op de as onderaan.

Deze grafieken kijken achtereenvolgens 5 jaar, 10, 15 en 20 jaar terug. Je krijgt dus eigenlijk telkens een deel van de vorige grafiek in de volgende terug. Dit relativeert ook visueel de schokken van de dalingen en stijgingen. Want er zitten wel degelijk minder goede jaren of zelfs langere mindere periodes tussen. Daarnaast is dit soort grafiek ook relevant om aan te geven dat de stijging over langere perioden altijd positief is inclusief die mindere jaren.

Kijk even naar de grafiek op 15 jaar. Het beginkapitaal van 1 € gaat onder zijn initiële waarde door de invloed van de grote financiële schuldcrisis van 2008. Maar kijk naar de grafiek op 20 jaar. Daar zit ook een punt in waar de initiële 1€ minder waard wordt maar het is niet dezelfde periode. En de periode rond 2008 laat in de grafiek op 20 jaar een stevige daling zien maar valt niet onder het initiële niveau.

De boodschap is eenvoudig: de echt lange termijn doet zijn werk.

 2014-2019

2009 – 2019

2004 – 2019

1999 – 2019

Beleggingsresultaten

De waarde van de belegde 1€ is voor een klant met een Profiel Defensief en voor een andere klant met een Profiel Groei achtereenvolgens gestegen tot:

  • op vijf jaar: 1,11€ en 1,40€
  • op tien jaar: 1,45€ en 2,68€
  • op vijftien jaar: 1,76€ en 3,17€
  • op twintig jaar: 2,27€ en 3,73€

Cring trekt de aandacht op de langetermijnevolutie en op het belang van in de markt te blijven zelfs als dit moeilijk is.

Nog even een recent voorbeeld. We vergelijken twee periodes van 12 maanden: het kalenderjaar 2018 en de laatste 12 maanden van 1/12/2018 tot 1/12/2019.

Alle profielen gaven een negatief jaarresultaat voor de eerste periode. Van min 2,78% voor Defensief tot min 7,95% voor Groei. Het resultaat voor de meest recente 12 maanden is 5,91% voor Defensief en 19,67% voor Groei. Wie in november 2018 uit de markt ging omdat het een slecht jaar was  en er niet terug instapte omdat hij wachtte op het ‘uitbodemen’ van de markt, liet toch een mooi rendement liggen.

Dit helpt zeker om de stijgingen en dalingen in de grafieken aan jou te laten voorbijgaan en te focussen op de lange termijn. Alle grafieken hebben nog iets gemeen. Ze vertonen een stijgende trend hoe meer je naar rechts opschuift en de lange termijn viseert.

De toekomst

Dus wat is onze voorspelling voor 2020?

Meer van hetzelfde, meer van dit soort grafieken en weer in hetzelfde profiel blijven zitten.

Als je nog geen profiel hebt, je kan er altijd instappen op gelijk welk punt van de grafiek.

Wil je weten hoe je dit aanpakt, vraag het ons.

Prettige eindejaarsfeesten!

 

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943