Heeft u vragen?

De geluksformule (2)

In onze vorige blog ( https://cring.be/de-geluksformule ) hadden we het over de GELUKSFORMULE die vanuit de positieve psychologie werd geformuleerd door Mo Gawdat, ondernemer en Chief Business Officer bij Google X :

 

GELUK ≥       jouw PERCEPTIE van de gebeurtenissen in je leven

                 −       jouw VERWACHTINGEN over wat het leven je moet brengen

 

Het onderdeel VERWACHTINGEN kwam uitgebreid aan bod in een langer dan gewoonlijke blog.  Vandaag kan het iets korter gezien we het hebben over het andere luik in de geluksformule:

 

PERCEPTIE

 

De andere helft van de formule is jouw perceptie van een gebeurtenis.

 

Denk aan een gebeurtenis zoals het realiseren van een negatief rendement gedurende vijf jaar, een tijdsbestek dat sommige beleggers als lange termijn beschouwen. Ook dit soort gebeurtenis komt helaas voor.

Lange periodes van laag of zelfs negatief rendement stellen teleur, want beleggers hebben natuurlijk liever een hoog dan een laag rendement. Niettemin hoeft teleurstelling niet in woede of spijt om te slaan als je van tevoren beseft dat zulke periodes nu eenmaal voorkomen en niet te voorspellen zijn.

Een oude wijsheid leert dat aanvaarding het best werkt. Wie gaat tegenstribbelen, voedt vaak zijn angst. In plaats van weerstand te bieden in periodes van laag rendement – want dan laat u misschien een weldoordacht beleggingsplan varen – kan je je beter overleveren aan het resultaat.

 

Omarm het resultaat en houd voor ogen dat je niet op toekomstige positieve premies zou kunnen rekenen

als deze een absolute zekerheid waren, zelfs niet na tien jaar en langer.

 

Hoe komt dat? Omdat de concurrentie in een goed functionerende kapitaalmarkt de verwachte rendementen dan zou drukken tot op het niveau van andere beleggingen met een laag risico, zoals kortlopend overheidspapier. Tussen risico en rendement bestaat nu eenmaal een verband.

Het goede nieuws is dat er zinvolle en in de praktijk degelijk gebleken manieren bestaan om het verwachte rendement te verhogen. Het slechte nieuws is dat er zich onderweg periodes van laag rendement zullen voordoen.

Hoe gelukkig je je als belegger voelt, hangt af van het contrast tussen jouw perceptie van de gebeurtenissen en jouw verwachtingen. De juiste verwachtingen aan de juiste perceptie koppelen, kan je helpen je op koers te houden en jouw vermogen en welzijn te vergroten.

Zoals David Booth, oprichter en voorzitter van Dimensional, zegt:

“Het belangrijkste aan een beleggingsfilosofie is er een te hebben waaraan je je kunt houden”

 

 

 

 

 

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943