Heeft u vragen?

De obsessie van het jaarrendement

Uit de Global Investor Study 2019 van Schroders Investments blijkt dat millennials – gedefinieerd als mensen tussen 18 en 37 jaar – denken dat ze extreem goed zijn in beleggen en 11% rendement per jaar kunnen halen. Dit bepaalt ook hun erg hoge verwachtingen van beleggen. Ze rekenen de komende vijf jaar op gemiddeld 11,5 procent rendement per jaar, een bijzonder optimistische verwachting.

In dezelfde studie denken de meeste vermogensbeheerders  aan een gemiddeld rendement voor aandelen van rond de 5 procent. En de oudere generaties denken maar liefst 9,8 procent aan rendement per jaar te kunnen boeken, ondanks de kans op een naderende recessie.

Het jaarrendement

De verwachtingen van millennials zijn sterk gekleurd door het recente verleden en komen voort uit gebrek aan ervaring. Ze hebben meestal niets anders dan sterke aandelenrendementen gekend en niet echt een crisis zoals die van 2007-2008 bewust meegemaakt. Ze kijken dus niet ver genoeg terug. Maar dat geldt blijkbaar ook voor de oudere generaties. Hoe komt dat?

Omdat het rendement in de recente vijf jaar zo hoog was, stellen ze allemaal hun verwachting voor de toekomst naar boven bij.  Ze kijken geobsedeerd naar het jaarrendement en trekken dat van het verleden kritiekloos door naar de toekomst. Hierbij nemen ze eigenlijk veel risico.

Als het dan fout gaat met hun jaarrendement, stappen ze sneller en volledig uit de markt. Zo nemen ze het volledige verlies en stappen daarna weer met hoger risico de markt in omdat ze rendement moeten inhalen. Ook durven veel beleggers daarbij geregeld aan hun risicoprofiel sleutelen.

Veel beleggers denken trouwens dat hun beleggingsresultaat veel meer voortkomt uit hun gedrag dan door wat de markt doet.

De conclusie is eenvoudig. De focus op het jaarrendement leidt tot kortzichtigheid. Hierdoor is er geen oog meer voor de lange termijn, niet in het verleden en niet in de toekomst. Ook de kracht van de lange termijn effecten in de kapitaalmarkten zien ze niet.

Het gemiddelde jaarrendement

Als je kijkt naar de echt lange termijn op de markt, dan zouden ze de andere kant van het rendement beter zien. Als je rendement wil, moet je risico nemen. Dat neemt de vorm aan van beleggingsrendementen die van jaar tot jaar soms sterke verschillen in plus of min kunnen vertonen. Dit heet volatiliteit. Met die volatiliteit moet je leren leven.

Om toch rustig te blijven in volatiele tijden, moet je net niet in jaarrendement van het lopende jaar gaan rekenen maar wel in lange termijn resultaten. Dit zijn gemiddelde rendementen op jaarbasis maar over langere perioden berekend op basis van een vastgelegd risicoprofiel. Daarin zijn alle op- en neerwaartse bewegingen verrekend. Kijk hierbij even naar de grafieken in de blog van Jos over ‘de aankomende recessie’.

Toch moet je in de markt blijven zitten ook als het naar beneden gaat en ook als er een recessie wordt aangekondigd. Je hebt dit risico ingecalculeerd en je belegde kapitaal kan deze daling aan. Want dit kapitaal is niet wat je nodig hebt om je dagelijkse behoeften te voldoen. Ook je risicoprofiel aanpassen naar aanleiding van een marktbeweging is de verkeerde reactie.

Het jaarrendement van 2020

Het is weer de tijd van het jaar waarin de obsessie voor het jaarrendement opduikt. Een goed resultaat voor 2019 wordt zonder kritische analyse genomen als basis voor de beleggingsstrategie in het komende jaar. Of wat de laatste drie jaar goed ging, zal dat voor de komende drie jaar ook wel doen. Of je zat niet in het best presterende fonds in 2019 maar dat is wat je zeker moet kopen in 2020. Alsof volatiliteit niet bestaat… En alsof alles in de tijdsspanne van 2020 moet gebeuren…

Als je je beleggingsstrategie samen met ons wil doorlichten, dan staan we klaar voor een vrijblijvend gesprek. Elk moment is eigenlijk goed om naar een echte eigen beleggingsstrategie over te schakelen waarom dan niet deze eindejaarsperiode?

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943