Heeft u vragen?

Onzekerheid en beleggen een onvermijdelijk duo

“De markt haat onzekerheid” hebben we vaak genoeg gehoord maar is deze uitspraak wel logisch?

Er zijn veel aspecten aan onzekerheid. Sommige kunnen gemeten worden en andere niet. Onzekerheid is een onvermijdelijk onderdeel van het leven. Als een individu kunnen we ons meer of minder onzeker voelen maar het blijft een specifiek menselijk fenomeen.

Onzekerheid en de belegger

Het is beter om als belegger niet mee te deinen op zijn ‘menselijk’ onzekerheidsgevoel.  Eigenlijk is het beter om te aanvaarden dat onzekerheid een onlosmakelijk en altijd aanwezig onderdeel van beleggen op de markten is. Voor elke belegging die een verwachte opbrengst heeft die hoger ligt dan die op een  spaarboekje moet je als belegger zekerheid inleveren in  ruil voor een potentieel hoger rendement.

We gaan even kijken hoeveel die inlevering moet zijn bij aandelen tegenover obligaties.

Aandelen hebben een hogere verwachte opbrengst dan obligaties vooral omdat er meer onzekerheid is over de toekomstige staat van de wereld bij aandelenbeleggingen dan bij obligatiebeleggingen. De laatste soort activa hebben grotendeels vaste couponbetalingen en een vervaldatum waarop het ingelegde kapitaal wordt terugbetaald. Aandelen hebben niets van dit alles.

Geen onzekerheid bij obligaties ?

Je zou gaan denken dat door de bekende factoren zoals coupon, begin- en eindkapitaal en vervaldatum met een obligatie niks mis kan gaan. Waar zit dan de onzekerheid?

Die zit in de marktomgeving, de evolutie van de intrestvoeten, kortom in de economische situatie in het algemeen. Neem een extreme situatie. Bij een faillissement van een bedrijf krijgen obligatiehouders hun geld voor de aandeelhouders. Die betaling kan natuurlijk fors lager uitvallen dan het normalerwijze voorziene eindkapitaal of zelfs onbestaande zijn. Waar je wel zeker van bent, is dat je als obligatiehouder voor de aandeelhouder in de rij van schuldeisers aan de beurt komt.

De logische reactie

Je zou als belegger dan ook geneigd zijn om zoveel mogelijk beleggingen met een toenemende onzekerheid te vermijden. Dat is een logische reactie. In de praktijk gebeurt het omgekeerde. Dat noemen we de onzekerheidsparadox. Beleggers ruilen zekerheid in tegen een potentieel hoger rendement. Terug naar de uitspraak van bij het begin: “De markt haat onzekerheid”. Dat klopt maar het gaat niet over de onzekerheid rond het verwachte rendement. Die onzekerheid kennen en aanvaarden wij. Het gaat wel over de omstandigheden waarin de ‘menselijke’ onzekerheid over de rendementen sterk toeneemt door heftige ‘volatiele’ koersbewegingen. Dan is het kwestie om de ‘menselijke’ onzekerheid niet binnen te laten dringen in de beleggingsbeslissingen.

Een nog sterkere logische reactie

Je beleggingsbeslissingen steunen op het rigoureus vasthouden aan je beleggingsprofiel. Dat heb je immers  bepaald op basis van de mate waarin je zekerheid wil inleveren in ruil voor een onzeker verwacht rendement. Jouw profiel omvat je persoonlijk geaccepteerde graad van onzekerheid. Die heb je samengesteld door in elke beschikbare activaklasse aan te geven hoeveel zekerheid je wil betalen voor een potentieel hoger rendement.  Beleggen is net logisch en gestructureerd omgaan met de onvermijdelijke onzekerheid.

Onzekerheid in alle beleggingsactiva

Zodra je een rendement zoekt dat hoger is dan dat op een spaarboekje, moet je onzekerheid aanvaarden. Er zijn geen beleggingsactiva waarin onzekerheid geen rol speelt. Dat geldt voor aandelen, obligaties en vastgoed. Soms hoor je over bepaalde activa het tegendeel beweren. Die partijen spelen in op het wegnemen van het ‘menselijke’ onzekerheidsgevoel. Maar dat is geen onderdeel van een doordachte beleggingsstrategie. Daar ben je ondertussen wel zeker van.

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943