Heeft u vragen?

De reële rente in de verschillende activaklassen

Soms hebben we bij de uitleg over hoe we een beleggingsstrategie opbouwen nood aan wat technische achtergrond. Vandaag hebben we het even over het concept van de reële rente.

We houden het bij een eenvoudige definitie van de reële rente: het verschil tussen de nominale marktrente en de inflatie.

Sparen

De toepassing ervan op de spaarrente van 0.11 % kent iedereen. Met een officiële inflatievoet van 1.72 % in de Europese Unie krijgt de spaarder een negatieve reële voet te verwerken. Toch blijft er veel geld op spaarrekeningen staan of soms zelfs op zichtrekeningen want het is toch niet meer de moeite om te sparen, klinkt dan het argument. Als je echt geen enkel risico wil lopen behalve verlies aan koopkracht, is dit de goede beslissing.

Obligaties

Voor de klasse van de overheidsobligaties is de analyse dezelfde aangezien de nominale langetermijnrente nauwelijks positief is en in sommige Europese landen regelmatig negatief. Bij de bedrijfsobligaties zijn de nominale voeten hoger en is er dus meer rendement na inflatie. Tegelijkertijd ook meer risico op minwaarde als de rente stijgt. Voor de belegger die een gegarandeerd rendement zoekt, dus zeker niet de ideale belegging. En voor de belegger die met echt beleggingsrisico om kan, is het efficiënter om rechtstreeks in het aandeel van het bedrijf te beleggen.

Vastgoed

De toepassing op vastgoed is wat lastiger omdat het rendement van vastgoed moeilijker te berekenen is en veelal op de latente meerwaarde wordt gerekend. In het algemeen wordt er uitgegaan van een rendement van 3 % waarbij dikwijls niet de periodes van leegstand zonder huurinkomsten en de onderhoudswerken meegerekend worden. Hier kan je dus uitgaan van een reële rente die volstaat om minstens de inflatie te compenseren met een kleine marge.

Aandelen

Bij de aandelen is de reële rente nog nooit zo hoog geweest. Als je uitgaat van een lange termijn jaarrendement van 5.2 %* ziet het plaatje bij de aandelen er stukken beter uit. Zo lang de Europese Centrale Bank een soepel beleid moet blijven voeren om de inflatie aan te wakkeren, is dit een reden te meer om in aandelen te beleggen. Want geen enkele andere activaklasse geeft je dit rendement.  De basisreden om in aandelen te beleggen kende je al. “Beslissen om in aandelen te beleggen is de eerste bron van rendement”.

Kredieten

Aan de schuldenkant speelt de lage reële rente in de kaart van wie nu krediet wil aangaan. Door het gebrek aan inflatie blijft de schuld relatief waardevast en de terugbetaling ook. Dat is eigenlijk een nadeel want met een hogere inflatie wordt de schuld ‘lichter’. Maar door de lage voeten van nu vast te klikken voor de lange termijn wordt dit draaglijk.

Waarom is de reële rente soms zo laag en zelfs negatief?

Sommigen zeggen dat het inflatiedoel van 2 % van de ECB ‘structureel’ te hoog ligt. De economie is gewend geraakt aan lagere groeivoeten door een lagere productiviteit en door de wereldwijd toegenomen concurrentie met extreme prijsdruk. Daarom wordt het inflatiedoel nooit meer gehaald.

Er zijn nog oorzaken en economen spreken elkaar tegen daarin, zoals gewoonlijk maar dat uitleggen leidt ons ver buiten het bestek van deze blog. De conclusie is voorlopig dat de toestand van vandaag nog best een tijdje kan duren want de ECB heeft niet veel maneuvreerruimte meer.

 

Je kan zelf wel zien in welke activaklasse je moet zitten om op lange termijn de kans te vergroten om het hoogst mogelijke positieve reële rendement te halen.

Moet je je hierbij laten leiden door de politiek van de ECB? Moet je wachten tot de ECB een oplossing gevonden heeft?

Neen. Je moet uitgaan van je eigen portefeuille en je eigen risicoprofiel. Misschien is het nuttig om de verdeling over de verschillende activaklassen grondig te bekijken en in lijn te brengen met je algemeen streven naar een positief lange termijn rendement.

 

Bij Cring hebben we alle middelen om deze doorlichting in een persoonlijk rapport samen te vatten. Laat het ons weten wanneer we ze voor jou kunnen inzetten.

 

Info@cring.be   of 089 233301

 

 

*Bron: “Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2019” voor Belgische aandelen in de periode 1969-2018.

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943