Heeft u vragen?

De vraag : to bit of not to bit?

Het lijkt alsof iedereen aan de ‘bits’ zit. Volgens de media moet je er al een tijdje ingestapt zijn om goed te zitten. En wie er nog niet ingestapt is en blijft twijfelen om dit te doen om welke reden dan ook, mist onherroepelijk de trein van de eeuw.

Met mijn excuses, ik liet mij even gaan in de overdrijving die eigen is aan iedereen die over de bitcoin blogt. We gaan terug naar onze nuchtere academische benadering in de rest van het verhaal. Maar het is verraderlijk. Als bewijs het eerste resultaat  – zie hieronder de afbeelding – dat ik op het intikken van ‘bitcoin’ als zoekterm kreeg. Je kijkt naar het bedrag dat 1 Bitcoin waard is in je eigen munt en je kan een ‘hmm best hoog’ en ‘misschien toch interessant’  reactie niet onderdrukken. Kijk dan ook even de grafiek rechts waar op 1 maand blijkbaar de waarde echt sterk schommelt. Zoek zelf de grafieken over andere periodes en bekijk de curves. Blijf er vooral rustig bij.

Een eerste ontnuchterende vaststelling.

Neem deze waarde van de bitcoin als uitgangspunt en vermenigvuldig die met het aantal bitcoins in circulatie (ong. 18.5 Mio). Weet dat het resultaat van je berekening altijd ver onder 0.5% van de totale waarde van de gezamenlijke aandelen- en obligatiemarkten komt. Hou dit % in gedachten als je als belegger een goed gespreide portefeuille wil.

Bitcoin = een nieuwe activaklasse? 

Een aandeel geeft recht op toekomstige winsten van het bedrijf. Een obligatie geeft recht op vastgelegde cashbetalingen alsook de terugbetaling van het ingelegde kapitaal. Beide activaklassen staan in tegenstelling met cash. Waarom ? Het aanhouden van cash geeft geen recht op meer cash of inkomstenstromen in de toekomst. Cash kan je wel best afmeten tegen en gebruiken voor op korte termijn voorziene uitgaven.

Bitcoin kunnen we gelijkstellen met cash. Het is geen officiële fiduciaire munt zoals de euro en de dollar. Wel wordt erin gehandeld zoals in wisselmarkten. Ook als is het niet altijd duidelijk wat je er exact mee kan kopen op korte termijn, toch krijg je meestal aanduidingen wat je er mee zou kunnen kopen al dan niet uitgedrukt in andere valuta. Het is dus eigenlijk nog niet direct bruikbare cash want je kan er geen vast omlijnde uitgaven tegenover zetten.

Bitcoin dus in de beleggingsportefeuille ?

  • Voor een belegger die zijn portefeuille opbouwt om bepaalde beleggingsdoelstellingen te bereiken is het niet aangewezen om een gedeelte in bitcoins te beleggen. Meestal zijn de beleggingsdoelstellingen niet direct verbonden aan voorziene uitgaven op korte termijn.
  • Voor een belegger die wel een of ander direct uitgavendoel opneemt in zijn strategie en vindt dat bitcoin een manier is om dat te realiseren, verwijzen we naar het begin van onze blog. Denk aan het totale volume van bitcoins tegenover de totale marktvolumes in de andere activa. Bitoin blijft volgens volume gemeten voorlopig een marginaal fenomeen. In het kader van een uitgebalanceerde volumespreiding zou die belegger dan ook best die verhouding respecteren als hij bitcoins opneemt.
  • Bitcoins zien we op dit moment nog geen volwaardige plaats innemen in het opstellen van een beleggingsstrategie. De klassieke activaklassen en munten hebben al jaren bewezen dat zij een goede basis leveren aan de lange termijn belegger.  Die gaat uit van benadering gebaseerd op doelstellingen en houdt rekening met de verwachte toekomstige rendementen van de verschillende activaklassen.

Meer weten over Crings beleggingsstrategie?

Vraag het ons.

Tot volgende keer.

Lieven.

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943