Heeft u vragen?

De zwarte zwaan is terug. Wat nu?

In de beleggingswereld lopen nogal wat dieren rond. Iedereen kent de stier en de beer. Iedereen vreest de zwarte zwaan. Dat is een totaal onverwachte gebeurtenis door niemand verwacht en ook niet voorspeld. Met de vervelende eigenschap dat dit fenomeen het hele economische bestel overheerst en ontwricht.  Na de crisis van 2008 zou het nu weer raak zijn met het coronavirus.

Ineens zit de onzekerheid over de hele wereld. En inderdaad, de markt haat onzekerheid. Kijk maar hoe de markten reageerden.

Onzekerheid en beleggen

In onze vorige blog “Onzekerheid en beleggen een onvermijdelijk duo” hadden we het over de menselijke onzekerheid en de manier waarop de markt met onzekerheid omgaat. Over de eerste soort willen we hier niet hebben want dat soort emotie speelt geen rol in beleggingsbeslissingen. De tweede soort onzekerheid krijgt hier een treffende toepassing.

Wij gaan ervan uit dat de markt zo in elkaar zit dat ze perfect weet hoe ze met onzekerheid moet omgaan. Zij verwerkt voortdurend de beschikbare informatie naarmate ze beschikbaar wordt. Waarom gaan markten dan zo sterk naar beneden? Een sterke daling van de markt is het resultaat van beleggers die onder dwang van de omstandigheden hun verwachtingen over toekomstige rendementen moeten herzien. De externe dwang komt hier van de manier waarop zij de impact van het coronavirus inschatten. Vlak na het opduiken van de zwarte zwaan is dit puur giswerk. Vandaar de prijsdaling die op dat ‘onbekende’ kleeft.

De prijs van risico

De markt kleeft een prijs op gekende recente informatie naarmate ze beschikbaar is maar ze kleeft ook een prijs op het onbekende. Als de onzekerheid substantieel toeneemt, stijgt ook het rendement dat een belegger verwacht om dat risico te dragen. Dit duwt de prijzen naar beneden. Maar wij huldigen nog altijd het basisprincipe dat marktprijzen zo worden bepaald dat ze een positief toekomstig verwacht rendement opleveren in  ruil voor het aanhouden van risicovolle activa.

Als je risicovolle activa aanhoudt, dan word je in principe beloond met een positief rendement.

Wanneer is dat principe dan terug zichtbaar?

Het juiste tijdstip kennen we niet maar we kunnen wel even kijken naar de vorige gezondheidscrisissen zoals Ebola en de varkensgriep in het begin van deze eeuw. Of naar de kredietcrisis van 2008. Onze verwachting is dat nu net zoals toen het aanhouden van risicovolle activa met een positief verwacht rendement beloond wordt.

De zwarte zwaan is er nog

Wat doe je dan met de impact van het coronavirus? Dit geeft wel degelijk kopzorgen aan iedereen,  zowel aan de overheid, de bedrijven als de individuele belegger. Maar dat wil nog niet zeggen dat je je lange termijn plan op basis van de impact van het coronavirus volledig moet herzien.

Bij Cring helpen we onze klanten een plan voor de lange termijn te maken volgens hun beleggingsprofiel.  Dat houdt rekening met dit soort onverwachte en soms onvermijdelijke  neerwaartse fenomenen.  Zoals altijd gaan we hierbij uit van een aantal basisprincipes zoals de marktwerking en de hierboven aangehaalde prijs voor het aanhouden van risicovolle activa.

Een laatste bedenking.

Vervang de hevige daling door het coronavirus door een euforische buitenproportionele stijging van de markten door een externe factor bv. een technische oplossing voor het teveel aan CO2 uitstoot. Wat zou je dan doen?

 

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943