Heeft u vragen?

Dertigers met structuur en discipline zijn winnaars !

Dertigers hebben allicht de moeilijkste financiële balancering-opdracht.  Mits rekening te houden met deze tips kan het!

 

 

Als dertiger ben je normaal al goed aan het verdienen, zowel als zelfstandig ondernemer of  als werknemer.  Sommigen verliezen echter de lange termijn planning uit het oog.  Het is belangrijk hier alsnog aandacht aan te besteden. Pensioenplanning lijkt voor vele dertigers nog heel ver weg.  Ze ervaren vele korte termijn uitdagingen die om hun aandacht en middelen vragen.

De gezinswoning komt sowieso bij de meesten op hun bord. Neem dan ook nog de plannen voor extraatjes verderop in het leven en de toekomstige studies van kinderen, dan hebben dertigers best wel structuur nodig.

Waarom in die structuur ook nog de écht lange termijn visie voor ogen houden?  Omdat de dertiger nog de tijd heeft en daardoor met beperkte inspanningen veel kan bereiken.  Een beter vermogen ligt voor het grijpen!

 

 

Next level inzake financieel gedrag:  Beter Inzicht 

In deze levensfase gaat men normaliter ook van fase twee naar fase drie of vier in de aanleg van spaarreserves.  Ik verwijs naar de onderstaande figuur die ook al in de vorige blog van 7 februari aan bod kwam.

Figuur :

Concreet:  op de spaarrekening staat intussen een reserve gelijk aan twaalf maanden reguliere uitgaven.  De dertiger verdeelt zijn maandelijkse spaarinspanning over de spaarrekening, het fiscaal aftrekbaar pensioensparen en het niet fiscaal middel-lang sparen.  Wie weet ook al het fiscaal aftrekbare lange termijn sparen.

 

 

Hoe sparen op de lange termijn.   Beter Vermogen

 

Gezien de dertiger nog zoveel tijd voor de boeg heeft, mag hij kiezen voor dynamische fondsen.  Deze fondsen streven hogere opbrengsten na, weliswaar met meer volatiliteit.     De tijd speelt immers in zijn voordeel.  Een basisvereiste is dat men samen met de adviseur het totaalplaatje monitort.  Wij raden een wereldwijd gespreide portefeuille aan, om altijd de regio mee te hebben waar het uitzonderlijk goed gaat in dat beleggingsjaar.  Geografisch voorspellen is immers onmogelijk. Een louter lokale portefeuille (vb. Europese aandelenfondsen) aanhouden is dan ook uit den boze.

Het selecteren van individuele aandelen is een gokspel waar men zich makkelijk aan  verbrandt, de voorbeelden hiervan zijn talrijk. Vele waardevolle alternatieven worden vandaag de dag aangeboden. Een adviseur die de dertiger met grote vrijheid in keuzeaanbod kan bedienen is van goudwaarde.

 

Wij, bij Cring, hebben samen met onze ondernemende cliënten een zicht op de regelmaat en de zekerheid van hun jaarlijkse inkomsten.  In samenspraak met onze dertiger passen we maatwerk toe dat rekening houdt met zijn spaarplannen en het toepasbare spreidingsgedrag.  Het perspectief wordt voor ogen gehouden zodat een zekere  discipline makkelijk wordt aangehouden.  Ook al zijn het lange-termijn-spaarplannen, hun gestage groei opvolgen, dat motiveert!

 

 

 

Samenvattend, een spreidingsplan voor een dertiger wordt complexer maar er is een belangrijk voordeel bij het correct omgaan met zo’n spaarplan.   Beter Leven 

De dertiger weet dat er binnen de mogelijkheden geleefd wordt en dat men in de toekomst niets tekort zal komen.  Als dat bovendien voldoende lang wordt volgehouden, wordt het als maar makkelijker.  Men ziet het aantal eitjes in zijn mandje aangroeien en dat bezorgt gegarandeerd een gevoel van comfort en geruststelling.

Een kennismakend koffie-videogesprek met een dertiger ziet er heel anders uit dan een gesprek met de twintigers die de vorige twee blogs aan bod zijn gekomen. Mijn volgende blog zal specifiek gewijd zijn aan de veertigers onder onze lezers.

 

 

Jos Drees

Registred Life Planner

 

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943