Heeft u vragen?

Duurzaam en Sociaal

Even terug naar het beginconcept ESG dat de aanleiding was voor deze serie over duurzaam beleggen.

We hadden ons voorgenomen om de drie letters te behandelen. Tot nu toe ging het vooral over de ‘E’. Dat is niet verwonderlijk omdat de impact van die factor door de meeste beleggers als ‘leidend’ wordt gezien. Zij geven aan dat de ‘E’ veruit het meeste potentieel heeft om rendement te genereren. In de ‘S’ en de ‘G’ zien ze veel minder potentie om bij te dragen aan het rendement. Toch willen wij deze letters hun correcte plaats geven.

De manier waarop die twee letters worden ingevuld, zijn veel minder technisch dan bij de “groene” E-factor. Op langere termijn kunnen de sociale en bestuurlijke factoren veel krachtigere bewegingen in gang zetten. Vandaag kijken we naar de ‘S’.

S O C I A A L

Hoe beheert een bedrijf de relaties met de werknemers? Hoe doen ze dat met de andere gemeenschappen waarin ze optreden zoals consumenten, klanten en leveranciers? Ook de grotere politieke omgeving waarin het bedrijf actief is, kan een grote rol spelen.

Beleggers zien de sociale factoren veel meer als een te beheersen risico dan als bron van rendement. Maar dat zou wel eens een onderschatting van het lange termijn ‘S’-effect kunnen zijn.

P R A K T I S C H

Een aantal moeilijke praktische vragen kunnen helpen.

Wat doe je met een bedrijf dat met alle mogelijke middelen de oprichting van een vakbond verhindert?

Of een bedrijf dat via distributiecontracten de producten van zijn onderaannemers verdeelt en tegelijkertijd met zijn eigen producten die onderaannemers (deloyale) concurrentie aandoet op alle mogelijke manieren?

Of een bedrijf dat sterk afhankelijk is van grondstoffen in een politiek risicovol gebied en dan maar ‘samenwerkt’ met die politieke overheid om zijn aanvoer veilig te stellen?

Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Makkelijke vragen maar iets moeilijkere antwoorden en vooral de praktische gevolgen zijn niet eenvoudig te implementeren.

G E W I C H T van ‘S’ ?

In deze digitale tijden en sterke druk van de sociale media kan het tij snel keren. Heel snel kunnen consumenten zich terecht of ten onrechte tegen een bedrijf keren. Die kracht van de basis kunnen we best niet onderschatten. De moeilijkheid ligt in het onderkennen van de drijvende krachten.

In een beleggingsstrategie is het niet zo evident om deze sociale factoren te implementeren op dezelfde kwantitatieve manier als bij de ‘E’.

Hoe lost de goede beheerder dat dan op? Hij houdt rekening met de samenhang tussen ‘E’ en ‘S’. Die moeten in dezelfde richting evolueren. Misschien met kleine stapjes maar wel elkaar versterkend. Het is dus de totaalscore van ESG die van belang is, met een voldoende score op elke onderliggende factor. Daarom volgende keer meer over de ‘G’.

Tot binnenkort.

Lieven.

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943