Heeft u vragen?

Duurzaamheid – De criteria

Groene en duurzame fondsen bestaan in alle maten. De criteria variëren heel sterk. Daarom zoekt Cring naar activa die geselecteerd worden op basis van een consistent en evolutief proces. Omdat wij de academici volgen voor onze algemene beleggingsstrategie doen wij dit ook voor het selectieproces van duurzame activa.

We houden in dit duurzaamheidstraject vast aan de basisregels voor B E L E G G E N:

  • brede spreiding;
  • efficiënte kostenbeheersing;
  • hogere verwachte rendementen.

ESG = duurzaamheid ?

Duurzaamheid meet je volgens heel diverse criteria. Dit heeft ook te maken met de veelheid aan domeinen waarin duurzaamheid een rol speelt. Het wordt veelal samengevat in de (Engelse) afkorting ESG.

  • De ‘E’ staat voor Environmental, wat wij M I L I E U zullen noemen.
  • De ‘S’ staat voor Social. Dit verwijst naar de impact op de M A A T S C H A P P I J in al zijn geledingen.
  • De ‘G’ staat voor Governance, wat wij als (Goed) B E S T U U R omschrijven.

De moeilijkheid om activa op ESG door te lichten, schuilt net in de manier waarop de criteria toegepast worden.

De meest gebruikte aanpak steunt op uitsluitingen van activa en/of door aanpassing van de weging van bedrijven met een beter duurzaamheidsprofiel.

Onze aanpak

In onze aanpak is het belangrijk om duurzaamheid op basis van meetbare criteria te kunnen gebruiken. Die meetbaarheid is niet voor alle criteria aanwezig. In een wetenschappelijke benadering hebben meetbare criteria een streepje voor. Daarom gebruiken we deze indeling van de gebruikte criteria.

Uitstootvariabelen Andere milieu- en maatschappijvariabelen
Intensiteit van de broeikasgasuitstoot Gebruik van de grond en biodiversiteit Steenkool
Mogelijke uitstoot uit reserves Giftige lekkage Palmolie
Bedrijfsafval Industriële landbouw
Waterbeheer Controversiële wapens
Tabak Kinderarbeid
Civiele vuurwapens

De uitsluitingen zijn relatief eenvoudig te implementeren. De toepassing van de uitstootvariabelen is een ander paar mouwen maar de impact daarvan is veel hoger. Denk aan de CO² normen van Kyoto en het klimaatakkoord van Parijs. Over die impact en de meetbaarheid ervan gaat onze volgende blog.

Maar om de drie-eenheid ESG af te maken, moeten we niet vergeten te vermelden dat er ook heel wat kan gebeuren en al gebeurt op het vlak van goed bestuur. Hoe dat werkt, vertellen we in een latere aparte blog.

Duurzaamheid bewust implementeren in een portefeuille is voor elke belegger dan ook een leerproces.

We kennen nu al de criteria en het belang van meetbaarheid ervan. Nu nog de activa doorlichten.  En vooral die activa zoeken en vinden die deze filosofie toepassen op een duurzame en consistente manier zonder de basisprincipes van beleggen uit te hollen.

Ook in dit proces kan je op Cring rekenen.

Tot binnenkort voor meer duurzaamheid.

 

Lieven

 

 

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943