Heeft u vragen?

Duurzaamheid – de impact van koolstofdioxide

Duurzaamheid is alomtegenwoordig als concept in de beleggingswereld. Dat is volkomen normaal want het kadert volledig in de groene economische golf die we nodig zullen hebben om de klimaatobjectieven te halen. Die inspanning is zo groot dat de ‘algemene’ economie op termijn een groengerichte economie zal en moet worden.

In onze vorige blog (20/2/2021) hadden we het over de verschillende variabelen om de duurzaamheid van beleggingen te ‘meten’ maar ook over de impact van die variabelen. Het bleek dat de invloed van de  uitstootvariabelen in de praktijk erg groot is. Ze zijn niet alleen beter meetbaar maar ook alomtegenwoordig in de hele economie. Dat geeft ons de elementen om door een methodische benadering alle activa en bedrijven op dezelfde manier door te lichten.

Berekening van de uitstoot

We duiken in een technisch gedeelte van slechts enkele stappen. Dat geeft ons als resultaat een norm om activa en bedrijven tegenover elkaar te vergelijken.

  • de intensiteit van de broeikasgasuitstoot

Voor elk bedrijf berekenen de academici een gepubliceerde of een geschatte uitstoot. Die omvat zowel de directe als de indirecte uitstoot. Het gaat om de effectief geproduceerde uitstoot die uitgedrukt wordt in equivalenten van kubieke ton koolstofdioxide. Dat uitstootvolume zetten de experten af tegen de omzet van  het bedrijf. Zo krijg je een rangschikking volgens de hoogte van de uitstoot per € of $ omzet.

  • de mogelijke uitstoot op basis van de bestaande reserves

Hier gaat om een schatting van de uitstoot als de bedrijven hun bestaande maar nog niet ontgonnen reserves aan olie, gas en steenkool zouden aanspreken.

Conclusie: elk aandeel of obligatie van een bedrijf krijgt op deze manier een duurzaamheidsscore.

Nu kunnen we dit combineren met de algemene beleggingsstrategie.

De beheerder van een duurzaam fonds kan nu uit de brede markt de bedrijven selecteren die de grootste vermindering qua broeikasgasuitstoot realiseren.

Selectie én de basisprincipes

In die selectie blijven de gekende principes een normerende rol spelen.  We  vatten ze samen als brede spreiding, de markt laten werken, de bronnen van potentieel hoger rendement systematisch aanboren en de kosten zo laag mogelijk houden.

Een duurzaam fonds gebouwd volgens een academische benadering werkt volgens dezelfde principes als een fonds uit de brede markt. De beheerder heeft op basis van de meetmethode hierboven sommige bedrijven uitgesloten of hun gewicht verminderd. Dat kan gebeuren op basis van een te kleine vermindering van hun uitstoot in vergelijking met hun concurrenten. Het kan ook gebeuren op basis van het bestaan van hun potentiële reserves. Of de beheerder legt kwantitatieve minima qua uitstootvermindering vast. Hierin ligt de specifieke invulling van elk duurzaam fonds en daarom moet je best heel goed de fondsenfiche lezen. Dit geldt niet alleen voor de uitstoot maar ook voor de criteria uit de categorie Maatschappij en (Goed) Bestuur.  

Bij Cring gaat duurzaam beleggen nog altijd eerst en vooral over beleggen.

Naarmate het besef groeit dat duurzaamheid best een beleggingsprincipe wordt voor alle fondsen, gaat de aandacht weer veel rechtstreekser naar het beleggingsaspect. Dat belet niet dat iedere belegger voor zichzelf moet uitmaken of hij nu al een duurzame component aan zijn portefeuille wil toevoegen.

Wens je advies bij deze of andere beleggingsvragen?

Neem contact met Cring.

Tot binnenkort.

Lieven

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943