Heeft u vragen?

Duurzaamheid ineens overal

Misschien heeft het met het begin van de lente te maken. Ineens was groen in al zijn schakeringen alomtegenwoordig in de financiële pers. Misschien had ook te maken met het amechtig zoeken naar een “nieuwe” trend om belegd geld in beweging te krijgen na de coronacrisis. In alle geval het loont voor ons de moeite in onze serie over duurzaam beleggen even te kijken wat er aan de hand is.

S F D R of  Sustainable  Finance Disclosure Regulation

De aanleiding voor al deze activiteit was de invoering van een nieuw stuk Europese reglementering waarvoor de afkorting uit de bovenstaande titel wordt gebruikt. Deze wetgeving over duurzaamheidsregels is eigenlijk een uitvloeisel uit de EU Green Deal van 2019. In het actieplan zat onder andere de geleidelijke invoering van een reglementair kader. Recent kwam er een afgesproken implementatiedatum aan.

We geven een puntsgewijze samenvatting.

  • Wanneer?

Vanaf 10 maart 2021.

  • Wie?

Alle financiële marktpartijen en de financiële adviseurs. We gebruiken hiervoor de afkorting FMPs. Denk hierbij aan pensioenfondsen, vermogensbeheerders, banken, verzekeraars, durfkapitaalfondsen, kredietinstellingen met portefeuillebeheer en financiële adviseurs.

Belangrijke opmerking: als de FMP minder dan 500 medewerkers heeft, moeten ze de SFDR niet volgen. Maar dan moeten ze wel uitleggen waarom ze die niet toepassen. Logischerwijze zullen we zien dat de meeste FMPs de SFDR zullen volgen.

  • Wat?

Transparantie verhogen over de duurzaamheid bij alle FPMs.

Transparantie verhogen over de duurzaamheidsaanpak van  het bedrijf en van hun producten.

Standaardisering van de rapportering over duurzaamheid.

Het moet leiden tot makkelijker vergelijken en het zou “groenwassen” moeten tegengaan.

  • Waar?

FMPs die zaken doen in Europa. Ook niet-EU FMPs (en hun bijhuizen) die zaken doen in de EU of die producten verkopen aan de EU. Niet EU-bedrijven die EU-activa of fondsen in onderliggend beheer hebben.

  • Resultaat?

Bijkomende rapportering voor de FMP op 2 niveaus : bedrijf en product. De Technische Standaarden zijn nog onvoldoende gedetailleerd. Het wordt wel een lange set van 32 verplichte en 16 facultatieve indicatoren. Op basis daarvan zullen FMPs moeten aangeven hoe ‘slecht’ zij scoren door hun negatieve impact per indicator aan te geven. Het zal dus kwestie worden om die impact zo laag mogelijk te houden.

En de markt? 

De markt is in beroering want vele fondsen gaan op z’n best naar lichtgroen of verliezen zelfs hun groene label. De meerderheid van de fondsen die zichzelf nu duurzaam noemen, zullen uit voorzichtigheid hun label intrekken omdat zij (nog) niet aan de nieuwe normen voldoen. Of zelfs in de toekomst er niet aan zullen kunnen voldoen.

Sommige nationale regulatoren vullen de Europese regels aan of geven er hun eigen invulling aan. Het blijkt dat de lat voor duurzaamheid erg hoog gelegd wordt.

En de belegger? 

Die moet goed uitkijken, zich informeren en vergelijken. Positief is wel dat de fondsen met een lichtgroene verpakking en navenant lichte marketing hun aanpak niet meer kunnen voortzetten. Als belegger ga je zoeken naar de manier waarop SFDR in de productenfiche wordt gedefinieerd zodra ergens duurzaam in de productnaam staat. Geen eenvoudige missie.

In onze vorige blogs gaven we al aan hoe we bij Cring naar deze materie kijken. Gezien de complexiteit van de materie gaan er nog blogs over duurzaamheid volgen. Eigenlijk is de standaardisering van de markt op dit thema nog maar net begonnen. Het is dus niet zo vanzelfsprekend om een beleggingsstrategie volledig te verduurzamen zonder de basisprincipes van beleggen geweld aan te doen. Het is dus aangewezen om het juiste evenwicht tussen de verschillende parameters te zoeken.

Tot binnenkort.

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943