Heeft u vragen?

Duurzaamheid op de algemene aandeelhoudersvergadering

We hebben het vandaag over de G uit het ESG. De G in dit groene trio staat voor “G O V E R N A N C E”. Met de Nederlandse vertaling “B E S T U U R” vertalen we het correct maar onderliggend (ook in de term governance) wordt het aspect “G O E D” eigenlijk meegegeven.

Het gaat over een veelal onbekend en onderschat recht van een aandeelhouder. Die heeft op de algemene vergadering het recht om vragen te stellen. Zo kan hij ook de agenda op langere termijn beïnvloeden. Daarnaast kan hij met zijn stemgedrag duidelijke voor- of afkeur laten optekenen over de strategie van het bedrijf. Alles begint echter met een basisvoorwaarde. Je moet als aandeelhouder wel present zijn op de algemene vergadering. En dat laten de meeste aandeelhouders nogal makkelijk aan zich voorbijgaan omdat ze denken dat ze toch geen invloed kunnen uitoefenen.

Hoe hoog staat de ‘G‘? 

Bedrijven waar de G hoog in het beleidsmodel staat, zorgen ervoor door een doorgedreven aanpak dat aandeelhouders hun rechten kunnen uitoefenen. Denk hierbij aan een transparante rapportering. Maar ook aan de manier waarop zij hun raad van bestuur samenstellen. Geen bestuurders benoemen die onder politieke beïnvloeding staan. De raad voldoende spreiden qua criteria zoals geslacht, kennis, achtergrond en andere relevante kenmerken eigen aan het bedrijf. Ook elke schijn van belangenconflict vermijden is een belangrijk criterium.

Dat klinkt mooi als algemeen principe maar hoe kijk je daar als belegger naar? En stel dat je actie wil ondernemen als belegger in een beleggingsfonds? En kan je de informatie wel vinden over hoe met G wordt omgegaan door de fondsbeheerder bij de keuze van de bedrijven waarin hij investeert?

In volle ontwikkeling

Voor een individuele belegger is dit voorlopig niet echt een makkelijke oefening. Wat kan er dan wel? Hij kan kijken hoe de fondsbeheerder dit recht van de aandeelhouder op de algemene vergadering invult bij de participaties die hij aanhoudt in de vele bedrijven in zijn fondsengamma. Vermeldt de fondsenfiche dit expliciet? Of stopt het bij een algemene melding van ESG waarin vooral naar E gekeken wordt?

Zoals voor de S geldt ook voor de G dat er een sterke ontwikkeling aan de gang is. Het ontbreekt nog aan normering en  standaardisering om de verslaggeving over deze aspecten overal uniform terug te vinden. Dat zal ook de onderlinge vergelijking tussen de fondsen ten goede komen. Niet alle beheerders hebben dezelfde mate van aandacht voor ESG en zeker nog niet voor de noodzakelijke evenwichtsverhouding tussen de drie factoren.  Maar onder druk van de ‘verduurzaming’ van de hele economie en dus ook van de beleggerswereld zal je als belegger op meer en meer fondsenfiches informatie vinden hoe en of de beheerder impact heeft op de strategie van de bedrijven waarin hij investeert. Of informatie waarom hij in sommige bedrijven niet of niet langer investeert.

Bij Cring volgen wij deze evolutie op de voet.

Wel zijn wij van oordeel dat een beleggingsstrategie vooral een kwestie van evenwicht is en vooral op de fundamentele doelstellingen van beleggen moet focussen. De veralgemening van de verduurzaming is nog niet van die aard dat op de grote brede markt alleen ESG als richtlijn kan aangehouden worden. Het is een parameter die de strategie kan aanvullen maar ze (voorlopig) niet kan dragen.

Als je wil weten hoe we dit bij Cring aanpakken, dan kan je altijd volledig vrijblijvend contact nemen.

Tot binnenkort.

Lieven

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943