Heeft u vragen?

Een slim besturingssysteem voor jouw financiën – Deel 2

In mijn vorige blog deelde ik met jullie de eerste twee inzichten voor een slim besturingssysteem voor jouw financiën.

Je kan het artikel HIER hernemen of even opfrissen.

 

 

 

 

 

Waarmee we je reeds op pad hielpen  :

 

Inzicht 1 :  Breng structuur in jouw financiën

Inzicht 2:  Hoe ik idealiter mijn maandelijkse spaarcenten spreid – Fase 1

 

 

Vandaag vertellen we je alles over  ‘Inzicht 3’

 

 

   Inzicht 3 :  Hoe ik idealiter spreid – Fase 2

 

 

Je komt op een gegeven ogenblik als vanzelf in ‘Fase 2’ .   Zodra je op jouw spaarrekening een bedrag bijeen hebt staan dat zes maanden uitgaven afdekt, ben je officieel voor ons in  ‘Fase 2’.

 

In deze fase ga je beginnen spreiden, meer rendement nastreven én gaan we jouw belastingdruk laten zakken.

 

 

 

 

 

Wat je concreet gaat doen toont de bovenstaande figuur :

De helft van de maandelijks spaarinspanning blijf je naar jouw spaarrekening overmaken.   Pas daarop die maandelijkse bestendige opdracht aan.   Je gaat in deze fase twee bestendige opdrachten toevoegen aan jouw slim besturingssysteem.  (over de magie van bestendige opdrachten lees je meer over een maand)

Je gaat vanaf nu maandelijks 82,5€ storten aan het fiscaal aftrekbare ‘Pensioensparen’.   Doe dat sowieso via een beleggingsverzekering of een beleggingsfonds.  De tijdshorizon is immers nog zeer lang en je wilt hier voluit de rendementen die beleggingsmarkten bieden laten inwerken op jouw toekomstig appeltje voor de dorst.  Over beleggingsfondsen vertellen we je eveneens veel meer in volgende blogs.

Voor nu, terug naar die “Fase 2”.   De helft van jouw maandelijkse spaarinspanning gaat aldus nog steeds naar de spaarrekening.   82,50€ per maand naar jouw pensioenspaarpolis.   Hetgeen daarnaast nog over blijft,  naar een ‘Maandelijkse Middellange Spaarplan’ dat eveneens uitgaat van beleggingsfondsen.   (onthoud MMS)

 

  Positieve gevolgen voor jou :

 

De vakman waarmee je in gesprek gaat zal polsen naar jouw risicoprofiel, jouw concrete wensen en behoeften.  Tegelijk zal er gekeken worden naar jouw kennis en ervaring inzake financiën, sparen en beleggen.  Je zorgt er aldus maar beter voor dat je al onze blogs hebt doorgenomen, dan zit dat qua kennis alvast helemaal goed.

 

Voor de meeste verkopers van financiële producten is die risicoprofielbepaling voor een Pensioensparen en een MMS een verplicht nummertje dat met enkele kruisjes wordt afgewikkeld.  Je zal ervaren dat wij deze oefening te baat nemen om je écht te coachen en op weg te zetten op een pad dat helemaal bij jou past.  Als Financial Life Planners bieden we zo een onbetaalbare extra meerwaarde.  We zijn er aldus niet alleen voor mensen die al veel centen vergaard hebben, maar ook voor hen die het nog allemaal willen opbouwen.

Deze eerste oefening inzake spreiding en diversificatie zal, zoals hierboven aangehaald,  zorgen voor een verhoogd rendement op jouw totale spaarinspanning en tegelijk jouw belastingen met 297€/jaar doen zakken.

Los daarvan begin je ervaring op te doen met deze eerste stappen in de financiële markten in de relatief beveiligde omgeving van beleggingsfondsen.  Dit gaat je weeral sterken en helpen verdere, slimmere stappen te zetten.  Bijvoorbeeld  in ‘Fase 3’.

 

 

 

 

 

“Fase 3” komt aan bod in Inzicht 4. Daar vertel ik je alles over in mijn volgende blog.  Neem deze blog nog eens rustig door en kijk uit naar de volgende inzichten die we over veertien dagen voor je hebben klaarstaan.

 

Ik zie je graag terug lezen over 14 dagen.

Jos Drees

Gsm : 0495 182899

jos@cring.be

 

 

 

De informatie in dit document wordt ter goeder trouw verstrekt zonder enige garantie en is uitsluitend bedoeld als achtergrondinformatie voor de lezer. Het vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling of aanbieding van diensten of producten. Het is zeker niet bedoeld om een voldoende basis te bieden voor het nemen van een investeringsbeslissing. Het is de verantwoordelijkheid van personen die een belegging wensen te doen om zich goed te informeren.  Laat je alle documenten bezorgden die je volgens alle toepasselijke wet- en regelgeving moet ontvangen en neem die rustig door.  Beleggen is niet voor iedereen noch op eender welk moment in het leven aan te raden. Het vergt professionele begeleiding van een onafhankelijk adviseur.  Zelfs een super gediversifieerde belegging kan altijd in waarde dalen en bij een plotse uitstap uw vermogen doen dalen. Contacteer uw adviseur en vraag maatwerk dat vanuit uw verwachtingen vertrekt, niet vanuit het ‘product-van-de-week’.

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943