Heeft u vragen?

Een strak plan voor financiële gemoedsrust

Mijn vorige blog sloot ik af met de mededeling dat je maar best een strak plan hebt om, inzake financiën, gemoedsrust te ervaren.

 

Vandaag lees je waar volgens mij die nood aan een strak plan vandaan komt.

 

En laat me maar onmiddellijk met de deur in huis vallen.  Je weet het misschien niet, maar je maakt deel uit van een groot experiment. Wees niet geschokt of beledigd, je hebt veel gezelschap. Bijna twee derde van ons die in de jaren tachtig zijn gaan werken, en iedereen sindsdien (dit betekent jullie X’ers, Millennials en Gen Z), maken deel uit van een groot pensioenexperiment.

 

Het experiment begon zes decennia geleden met het verdwijnen van de individuele kapitalisatie.  Samen met de financiële zekerheid die dat bood en de geboorte van het veelbelovende repartitiestelsel begonnen we aan een onuitgegeven experiment.  Zonder grote computerkracht om voorspellingen te doen, zonder verder te kijken dan een volgende legislatuur. Dit vuurtje verspreidde zich doorheen heel Europa.

 

In de afgelopen 40 jaar heeft de onzekerheid bij pensionering zich echter ontwikkeld tot een complexiteit die veel meer omvat dan geld – waardoor een nieuwe generatie is ontstaan, de Generation O, de Generatie Onzeker.

Het is niet alleen de financiële onzekerheid omtrent de toekomst van het pensioen van Generatie O.  Er is de context van hoe het leven zelf op oudere leeftijd veel onzekerder zal zijn dan het was voor vorige generaties.

Wij stellen in onze dagelijkse contacten vaak vast hoe de meesten onvoorbereid zijn om door een lang leven te navigeren.  Vaak wijzen wij hen als eerste erop dat 95 jaar worden alsmaar meer voor de hand liggend wordt.

Da’s dan  –  Goed nieuws.

 

 

Je zult waarschijnlijk langer leven dan je ouders. Het slechte nieuws is dat je niet weet hoe lang en of jouw levensduur langer zal zijn dan jouw vermogen.

De statistieken wijzen uit dat meer dan de helft van ons de 85 jaar zal halen. Hebben we genoeg kapitaal opgebouwd, is één vraag.

Een even belangrijke vraag is, heb je plannen gemaakt voor alle dingen die nodig zijn om tot op hoge leeftijd een kwaliteitsvol leven te leiden?  In onze begeleiding gaan we er zoals daarnet gezegd van uit dat je 95 jaar wordt.

In goede gezondheid is langer leven een geschenk, dus wat ga je doen met al die tijd?   Tijd met kleinkinderen, reizen, 3.000 rondjes golf en een paar cruises zullen de 10.950 dagen van jouw huidige pensioen niet vullen.

In elke vorige levensfase heb je ouders, coaches, adviseurs, toezichthouders en zelfs boeken gehad om je te adviseren over “wat te verwachten wanneer….

 

 

Op een gegeven moment zullen veel mensen alleen gaan wonen, dat wil zeggen alleen. Alleenstaand zijn, echtscheiding, weduwe- of weduwnaarschap.  Vandaag al woont een toenemend aantal ouderen alleen.

Door het fysiologische geluk van het lot zijn dit vaker vrouwen. Weinig leden van de Generatie O hebben echter een gesprek gehad met een financiële professional, of met wie dan ook, over hoe zij op oudere leeftijd alleen zullen leven.

Vraag jezelf af of je iemand hebt gevonden, laat staan dat je financiële plannen hebt gemaakt.  Wie je zou toevertrouwen jouw huis te betreden wanneer je alleen bent en veel brozer dan vandaag?

 

Ja, Generatie O, wij zijn de laboratoriumratten van de lange levensduur en het nieuwe pensioen.

 

Wij zullen de eerste zijn om de volgende generaties te laten zien hoe je moet plannen, voorbereiden en leven in ongekende onzekerheid. Tot wie wend jij je voor advies? Waar vind je betrouwbare informatie die je helpt te anticiperen op uitdagingen waarmee je nog geen rekening hebt gehouden in dat derde deel van het volwassen leven dat we momenteel pensionering noemen?

Zelfs als je financieel zeker bent, of zelfs vermogend, weet je dan hoe je door de nieuwe context van het leven op oudere leeftijd zult navigeren?

Dit is het nieuwe terrein van langlevenplanning, niet simpelweg de huidige praktijk van pensioenplanning.  Hier bestaat geen app voor.  Dit is geen robotadvies of fintech experiment. Dit gaat ook niet over een nummer, dit is zoveel meer.  Dit is het terrein van Financial Life Planning, dit is ons terrein.

Van Harte welkom !

Over veertien dagen heb ik het over het rijkelijke leven tussen 25 en 67 …  er mag en moet geleefd worden en als je daar écht zicht op houdt, ben je al halfweg inzake goede planning.  Graag tot over 14 dagen.

 

 

Jos Drees

Master Financial Life Planning

By Kinder Institute of Life Planning (Boston, V.S. )

Mobiel : 0495182899   –  jos@cring.be

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943