Heeft u vragen?

Een V op de beurs en een L in de economie?

Pre- en postcorona

De financiële markten zijn goed op weg naar hun niveau van voor de coronacrisis. Met wat goede wil kan je van een V-herstel spreken. Nu de reële economie nog. Daarvoor gebruiken de meeste analisten andere letters die je nog kent uit onze vorige blogs. Sommigen spreken over een U-vormig herstel waar de opgaande beweging pas eind 2021 ingezet zou worden. Zij baseren zich daarvoor op hoe ondernemers hun vooruitzichten formuleren.  Vlaamse ondernemers zien in een recente Voka-studie in 2020 een achteruitgang van 11% voor de totale economie en dat zou door een groei van amper 4.5% in 2021 niet goedgemaakt worden. Deze pessimistische vooruitzichten tasten hun investeringsbereidheid aan. En die bedrijfsinvesteringen zijn nog altijd de motor van de economie. De meest sombere voorspellers zien dan ook een deel ondernemers afhaken waardoor een kwart van de economie zou verdwijnen. Deze amputatie wordt aangegeven door een L-vormig patroon voor de evolutie van de economie.

De financiële markt na corona

De financiële markten surfen op wat overblijft. Voor hen heeft de ‘oude’ economie afgedaan zoals vliegtuigen, baanwinkels, winkelstraten, kledingketens en toerisme. Daarentegen is de ‘nieuwe’ economie digitaal, disruptief, online en gezondheidsgericht. Zij omarmt ook de klimaattransitie en de vergrijzing als fundamentele bronnen van nooit geziene veranderingen.

Conclusie: er is geen echte band meer tussen de totale economie en de financiële markten. Het V-herstel is fake en loopt op langere termijn leeg. Er is op langere termijn geen rendement meer te maken op de financiële markten. De echte prijs van de coronacrisis moet nog betaald worden.

Wetenschap en geschiedenis

Als we dit in historisch perspectief plaatsen, verandert het beeld. Er zijn nog momenten geweest in de economische geschiedenis waar de economie “ontwricht” was en nooit meer zou herstellen. Alle langetermijnstudies over de financiële markten geven aan dat zij een intrinsieke vrij stabiele langetermijnopbrengst hebben. Die is wel niet elk jaar terug te vinden. Soms is er zelfs helemaal geen opbrengst maar een zwaar verlies. Bijna nooit is de jaaropbrengst ook effectief gelijk aan het langetermijngemiddelde.

In tijden van crisis helpt geschiedenis en wetenschappelijke onderbouw. De Amerikaanse aandelenmarkt heeft de langst beschikbare historiek.  Daarom gebruiken we die ook meestal om wetenschappelijke principes te illustreren. Maar ook in andere markten is dit wetenschappelijke principe terug te vinden.

In deze grafiek zit 94 jaar aandelenkoersen van de 500 grootste bedrijven in de VS.

  • Het jaarlijkse gemiddelde langetermijnrendement is 10%.
  • In slechts 6 van de 94 jaren lag het jaarrendement op 2 procentpunten na op 10%.
  • Het hoogste jaarrendement was 54%; het laagste -43%.
  • Er zijn 69 jaren met een positief en 25 met een negatief jaarrendement

De reële economie?

Plak achter deze grafiek de jaarcijfers van de reële economische groei en je zal wel een verband zien. Niet altijd één op één en niet altijd op korte termijn maar de langetermijntrend zal erg parallel lopen. Die economie past zich geleidelijk aan en soms schoksgewijs maar ze is constant in beweging.

Met de coronacrisis is het anders? Het klopt dat het een gezondheidscrisis is zonder voorgaande in de laatste honderd jaar. De economie moet en zal zich aanpassen. Daar zijn we met z’n allen ook mee bezig. Ook de overheden, zowel nationaal, regionaal als Europees. Iedereen wil een L-scenario vermijden.

Je activa en je langetermijnstrategie

Het is dus niet echt het moment om deze crisis aan te grijpen om je strategie volledig om te gooien. Daarvoor geeft de geschiedenis en de financiële wetenschap althans geen aanzet. Daarentegen zou de stroom aan berichten over wat nu allemaal fundamenteel anders wordt, je wel die aanzet geven. Daar speelt echter veel emotie in mee.

Om die twee stromen mooi van elkaar te scheiden kan een doordachte financiële life planning helpen. Best op lange termijn georganiseerd samen met een life planner zoals Cring.

Je kan altijd bij ons terecht, ook in deze verwarrende tijden.

Hou het veilig.

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943