Heeft u vragen?

Financieel advies in tijden van crisis

In een poll in mei heeft het CFA Institute in de UK gepeild naar het vertrouwen in financiële adviseurs in deze moeilijke tijd. Dit instituut verenigt in de UK de top professionele adviseurs die officieel erkend worden als Chartered Financial Analyst met diploma na een doorgedreven examenreeks.

Zij doen deze poll op regelmatige basis. Op het einde van 2019 was er een ongekend laag niveau van vertrouwen, nauwelijks 33%. Met andere woorden, slechts één belegger op drie vond dat zijn financiële adviseur bekwaam was om zijn portefeuille door een crisis te halen. In mei 2019 was dit 42% en gemiddeld over de laatste jaren was dit 49%.

Het lijkt eigenlijk dat de adviseur minder betrouwbaar geacht wordt in tijden van crisis. Wat zijn daar de redenen voor?

De onderzoekers geven als verklaring dat de vertrouwensindex het beter lijkt te doen als de markten opwaarts gericht zijn en dus eigenlijk een fundamenteel misverstand aantonen over wat een financiële adviseur kan doen. Zij voegen nog toe dat in tijden van verhoogde volatiliteit het veel moeilijker is om vooropgestelde objectieven te halen.

 

Politiek correct ook in financiën?

 

Dat is de politiek correcte uitleg.

Er is ook een iets meer fundamentele uitleg die aangeeft dat een groot deel van de financiële adviseurs niet echt de juiste aanpak hanteren.  Zij focussen op het promoten van actief fondsenbeheer met veel transacties. Ook zoeken zij het juiste instap- en uitstapmoment of de fameuze ‘market timing’ . Tenslotte gaan zij mee in het selecteren van de vedetten onder de fondsenmanagers waarbij de prestaties uit het verleden zonder meer worden doorgetrokken naar de toekomst.

De ontnuchterende boodschap is hard. Geen van de drie recepten hierboven werkt en de combinatie ervan ook niet. Dat heeft academisch onderzoek al lang aangetoond.

 

De echte taak van de adviseur

 

Wat moet een financiële adviseur dan wel doen?

Een eerlijk professioneel gesprek met zijn klant aangaan. Hierin moet naar voren komen dat een zo groot mogelijke spreiding een absoluut streefdoel moet zijn. Daarnaast moet er op elk aspect van het beleggingstraject nauwlettend op de kosten gelet worden. Tenslotte moet de adviseur een kader scheppen waarin de volatiliteit van markten en dus van beleggingsresultaten een inherent kenmerk van die markten zijn. De adviseur aanvaardt dit maar ook zijn klanten moeten dit doen.

Cring heeft als adviseur de belangrijke rol op zich om beleggende cliënten een langetermijnplan te helpen uitwerken. Een plan dat de klant kan aanhouden ook in moeilijke tijden. We zijn getraind om een breed scala aan mogelijke resultaten in overweging te nemen – zowel goede als slechte – bij het uittekenen van een plan en het bepalen van het gewicht van elke activaklasse. Op elk moment in dit proces wijzen wij op de mogelijkheid, soms zelfs op de onvermijdelijkheid, van een serieuze tegenslag. Angst en paniek kunnen op korte termijn gedegen beleggingsbeslissingen doen wankelen. In dit soort periodes moet Cring meer dan ooit naar de fundamentele academische onderbouw verwijzen. Beleggingsprincipes op lange termijn gebaseerd op financiële wetenschap kunnen dan rust brengen bij de belegger die door extreme externe korte termijn effecten begint te twijfelen.

Heb je behoefte aan dit eerlijke professionele gesprek?

Vraag het ons. Vanzelfsprekend kan dit ook via videoconferentie.

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943