Heeft u vragen?

Financiële gemoedsrust – start traag maar start vandaag !

 

In mijn blog van veertien dagen geleden vertelde ik je over het grote experiment waar jij deel van uit maakt.  Ik gebruikte de term laboratoriumratten van de lange levensduur en het nieuwe pensioen heel doelbewust. Klik hier als je het alsnog eens wilt doornemen, moest je de kans niet hebben gehad.

Al tijdens mijn eerste jaren opleiding in het ‘Kinder Institute of Life Planning’ (2009) deelden we met andere financial life planners dezelfde visie :   Onze cliënten vragen om een heel andere service dan hetgeen ze door de financiële industrie geleverd krijgen.

 

Toen jij, beste lezer, mij voor het eerst ontmoette was de kans reëel dat je dacht dat ik je maximaal zou gaan ‘forceren’ om veel voor later weg te zetten.  Met ander woorden die pensioen-focus. Niets zo afschrikwekkend als louter de focus voor pensioen.

Sommigen namen mij onder de arm om fiscale optimalisaties te bewerkstellingen. Hun accountant had hen bijvoorbeeld naar mij doorverwezen.   Nog anderen willen hun renteniersplanning en -centen in goede handen weten.  Erfenisoptimalisaties, verstandig aan risicoafdekking doen, allemaal aanleidingen om in gesprek te gaan.

 

Allemaal legitieme redenen om met mij samen te werken zeker als je even denkt aan hetgeen ik 14 dagen geleden zei over het feit dat we met z’n allen laboratoriumratten zijn in een groot experiment.

(dat experiment lijkt trouwens de foute kant uit te gaan)

 

Verrast waren allicht velen onder jullie als ik uitpakte met de uitspraak, lééf ook vandaag goed en laten we een plan maken dat ervan uitgaat dat je tot 95 jaar gaat leven.

 

Vandaag noemt de gespecialiseerde pers dit de ‘lang-leven-planning”.

Dit nieuwe woord heeft België nog niet echt bereikt en dat is begrijpelijk.   De grote financiële industrie maakt graag winst op de korte termijn, de aandeelhouders, weet je wel?  Voor hen moet er gekocht en verkocht worden, zelfs de fiscus hoopt dat je dat vaak genoeg doet. Allemaal goed voor de staatskas. (dat grote zwarte gat)  Dus die lange termijn-focus daar wordt nog niet mee uitgepakt.

 

Een Lang-Leven-planning tapt uit een heel ander vaatje.

Het vergt een écht engagement van twee kanten.  Van ons als adviseurs om je écht te leren kennen. En van jou om in alle vertrouwen, discretie en openheid jouw wensen met ons te delen. Eerste deel van de oefening :  Met jou en jouw partner in gesprek gaan en de tijd nemen die nodig is om mee dat ideale pad uit te stippelen.

Dat ideale pad, geloof me, is geen rechte lijn, zelfs als je het zou willen.

 

 

 

Het ‘financieel plan’ dat langs dat jouw levenspad loopt moet grote flexibiliteit hebben. Coaching op jouw maat en vanuit de kennis van hetgeen jij belangrijk vindt op kruispuntmomenten in jouw leven.  Kruispuntmomenten zijn er honderden in een lang-leven.  Van huwelijk tot geboortes van kinderen, studies, erfenis, wijziging activiteiten.  Ongevallen, ziektes, overlijdens maar ook fijne feestjes, vakanties, sociaal leven, familie en naaste vrienden en alle denkbare aspecten van het prettige leven tussen 25 en 67 jaar.

 

 

Recentelijk kreeg ik nog de opmerking van een cliënte ‘dat we nogal onze tijd nemen’ dat we niet tijdens het tweede gesprek met aan te schaffen producten op de proppen komen.  Neen, we toonden hen waar het pad waarop ze nu wandelen, naar alle waarschijnlijkheid zal heenleiden.

Om vervolgens met hen te bespreken of dàt het traject is dat ze écht voor ogen hebben.  En zo niet, waarheen ze dan wél hun boot willen navigeren.

 

Ik startte mijn ochtend met het doornemen van de weekendeditie van De tijd.  En alhoewel ik ook deze krant eerder als entertainment dan als infotainment zie, was er toch een inspirerende kort stukje dat mede deze blog heeft doen ontstaat.

Het was de uitleg bij een slogan van de Kunstenares Maud Bekaert in de muur gegraveerd van het concertgebouw in Brugge.

De slogan trof me in mijn ziel als financial life planner en doet we beseffen dat onze aanpak, – de ‘slow way’ –  de beste weg is en blijft :

 

“Hoe trager de ervaring, hoe intenser de herinnering”

                                                        – Kunstenares Maud Bekaert , Concertgebouw Brugge.

 

 

Iedereen die tezamen met ons het Financial Life Planning traject heeft afgelegd weet waar hij/zij staat.  Weet waar hun boot naartoe zeilt en weet dat na elke storm het kompas terug op scherp wordt gezet om vervolgens de tocht des levens verder te zetten.   Gestaag, soms traag, soms snel,  maar altijd met dat plan in gedachte en dat is jouw belangrijkste garantie op succes.  Succes op financieel vlak, op persoonlijk vlak en in alle momenten van jouw leven.

 

 

Het leven moet nu, vandaag, op dit moment dat je dit artikel leest, ‘rijkelijk’ zijn en moet dat blijven tot jouw laatste dag.  Dat is ons idee over financiële gemoedsrust, misschien ook dat van jou?

 

Hieraan werken we elke dag weer voor als maar meer cliënten en met als maar meer échte fans van onze aanpak die ons aanbevelen bij hun echte goede vrienden.

 

 

Jos Drees

Master Financial Life Planning

By Kinder Institute of Life Planning (Boston, V.S. )

Mobiel : 0495182899   –  jos@cring.be

 

 

De informatie in dit document wordt ter goeder trouw verstrekt zonder enige garantie en is uitsluitend bedoeld als achtergrondinformatie voor de lezer. Het vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling of aanbieding van diensten of producten. Het is zeker niet bedoeld om een voldoende basis te bieden voor het nemen van een investeringsbeslissing. Het is de verantwoordelijkheid van personen die een belegging wensen te doen om zich goed te informeren.  Laat je alle documenten bezorgden die je volgens alle toepasselijke wet- en regelgeving moet ontvangen en neem die rustig door.  Beleggen is niet voor iedereen noch op eender welk moment in het leven aan te raden. Het vergt professionele begeleiding van een onafhankelijk adviseur.  Zelfs een super gediversifieerde belegging kan altijd in waarde dalen en bij een plotse uitstap uw vermogen doen dalen. Contacteer uw adviseur en vraag maatwerk dat vanuit uw verwachtingen vertrekt, niet vanuit het ‘product-van-de-week’.

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943