Heeft u vragen?

Geld en plannen: ken je impulsiviteit bij beslissingen

Iedereen kent de vraag: Wat zou je doen als je Lotto miljonair wordt?

Hoogstwaarschijnlijk kent ook bijna iedereen onmiddellijk het antwoord. Dat kan variëren van een heel kort zinnetje bij de ene winnaar tot een hele lange lijst van wat er allemaal zou gebeuren bij de andere winnaar.

 

Gaan we dan altijd zo met geld om?

Neen, zeg je intuïtief. ‘Normale’ beslissingen over geldkwesties zijn altijd rationeel en heel overwogen genomen. Dan denk je aan de afsluiting van een krediet, aan de aankoop van een beleggingsfonds, aan de maandelijkse spaarinspanning maar wat met al de andere uitgaven en beslissingen?

Combinatie

Veelal is het zo dat onze relatie met geld een combinatie is van de beide gedragingen hierboven beschreven. We gebruiken ze allebei en dit zowel voor grote als kleine gelduitgaven. Zowel voor beslissingen op korte termijn als lange termijn met soms een serieuze onderschatting van de gevolgen op financieel gebied.

 

Impuls en planning

Iedereen kent de impulsaankoop aan de kassa van de supermarkt. Dezelfde impulsen spelen mee als we over geld beslissingen moeten nemen.

In een financiële planning komen we die eerste en fundamentele reacties ook tegen. Sterker zelfs, wij vragen er expliciet naar vooraleer aan de planning te beginnen omdat de relatie van onze klant met geld in de hele planning doorweegt.  De planning neemt de energie van de emotie mee in een gecontroleerde inspanning om het einddoel te realiseren.

 

Geld is een middel om menselijke behoeften te vervullen. De behoeften zijn de drijvende krachten. De planning dient om de behoeften echt te realiseren op de meest efficiënte manier. Dat oogt soms contradictorisch op korte termijn. Toch drijven ze boven in de lange termijn financiële planning. En dat was net de reden om een plan te maken.

 

Impulsieve en snelle beslissingen over geld kunnen we niet gebruiken in een planning. De energie ervan wel. Daarom helpen wij onze klant om te checken hoeveel Lottowinnaar en hoeveel weloverwogen beslisser er in hem zit.

 

Aangezien wij de beleggingsbeslissingen op academische gronden baseren, willen wij dit ook doen voor de impulsiviteit bij beslissingen. Op onze website vind je een wetenschappelijke impulsiviteitstest. Doe de test en kom ons vertellen wat je van Cring als financiële planner verwacht op basis van dat resultaat.

 

https://cring.be/hulp-en-zelftest/test-jezelf/impulsiviteit/

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943