Heeft u vragen?

Grootte van aandelen : van Nano tot Zeer Groot

In het FQ-stukje over de soort aandelen hadden wij bij Morningstar een voorbeeld van een stijlscore van een fonds geleend. We recycleren die grafiek hieronder en kijken nu naar de rechterkant van het vierkant. Op de verticale as ‘Omvang’ zien we een opdeling in Groot, Mid en Klein.

Het donkere vakje geeft aan dat het fonds in dit voorbeeld overhelt naar ‘Grote’ aandelen want die maken bijna 50% van het volume uit. Toch is 50% relatief laag ten opzichte van het gemiddelde gewicht van ‘Groot‘ in de meeste markten. Zie hieronder voor meer uitleg.

 

We gaan even dieper in op het belang van de omvang van een aandeel.

Eerst wat definities, altijd handig. De laatste tijd zien we meer dan drie categorieën opduiken om de grootte aan te duiden. Dit heeft te maken met de evolutie in de markt. Door de stijgende trend van de aandelenmarkten op de lange termijn beginnen boven- en ondergrens van sommige categorieën wat ver uit elkaar te liggen. De grootte van een aandeel wordt bepaald door de prijs van een aandeel te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen. Het resultaat van deze bewerking heet marktkapitalisatie (hieronder door MK aangegeven).

Vijf of drie? 

Vandaar dat je naast de stijlbox met drie indelingen toch vijf categorieën ziet opduiken.

Groot‘ = MK meer dan 10 Miljard $

Midden‘ = MK van 2 tot 10 Miljard $

Klein‘ = MK van 300 Miljoen tot 2 Miljard $

Recent voegt Morningstar nog twee categorieën toe om de marktspreiding beter in kaart te kunnen brengen.

Zeer groot‘ = MK meer dan 200 Miljard $. Dit geeft aan hoe groot het verschil kan zijn  tussen het ene ‘grote’ bedrijf tegenover het andere.

Aan de onderkant voegen zij de categorie ‘Micro‘ toe met als ondergrens 50 Miljoen $.

Om helemaal duidelijk te maken dat dit criterium een evolutief gegeven is, gebruiken bepaalde partijen nog een extra categorie ‘Nano‘ waarmee zij de allerkleinste bedrijven aanduiden onder 50 Miljoen $.

Groot of klein? 

In de meeste regio’s kan je de markt opdelen in groot voor 70%, midden 20% en klein de rest. Dit geeft aan dat de dominantie van Groot werkelijk overweldigend kan zijn. Grote aandelen hebben een aantal voordelen. Ze zijn transparant want alle info over dit soort aandelen is makkelijk te vinden en wijd verspreid. Meestal zijn het ook goede dividendbetalers wat toch ook qua rendement niet te onderschatten is. Tenslotte zijn ze relatief stabiel en wegen ze sterk op de markt in zijn geheel. Niet voor  niets zitten de meesten in de index van hun markt.

Maar wil dat zeggen, dat je alleen voor grote aandelen moet gaan?

Grote aandelen moet je in portefeuille hebben. Je kan niet anders als je voldoende spreiding wil hebben. Maar je moet ook kijken om waarde-aandelen meer dan proportioneel gewicht te geven onafhankelijk van hun grootte. Je moet ook zorgen dat je meer dan proportioneel consistent winstgevende aandelen in je portefeuille zitten hebt  of ze nu groot, mid of klein zijn.

En tenslotte herhalen we een belangrijke bron van rendement bij aandelen : kleine aandelen geven op langere termijn consistent betere groeicijfers dan grote aandelen. Dus moet je meer dan proportioneel kleine aandelen in je goed gespreide portefeuille hebben.

Hoe kan je al deze eisen realiseren?

Makkelijk. Eerst en vooral, je moet het niet zelf doen. Dat doen wij ook niet. Maar bij Cring hebben wij wel de marktpartijen, de kennis en de oplossingen om dit ook voor jouw portefeuille uit te werken.

Kom gerust langs met je eisenpakket. Tot binnenkort.

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943