Heeft u vragen?

Herbalanceren van je beleggingsportefeuille?

Je beleggingsportefeuille bestaat uit verschillende soorten activa. Als belegger heb je die mix van activa gekozen op basis van je risicoprofiel en van je objectieven en behoeften op de lange termijn. Die beslissing heb je genomen op een specifiek moment in een specifieke marktsituatie. Markten evolueren, verschillende activa brengen verschillende rendementen voort. Na een tijd ga je vaststellen dat de samenstelling van je portefeuille niet meer helemaal overeenkomt met wat je oorspronkelijk beslist hebt op grond van je risicoprofiel.

Wat moet je dan doen?

Scenario 1

Je doet niks. Je laat de activa hun gang gaan. Want diegene die het beter doen dan andere, die ga je toch niet verkopen? Je gaat dan ‘goed presterende’ activa verkopen om minder goed presterende activa aan te kopen. Dat voelt contraproductief aan.

Scenario 2

Op gezette tijden volgens een strikte kalender breng je de samenstelling van je portefeuille terug in lijn met je risicoprofiel. Die kalender leg je vast bij het begin van de samenstelling van de portefeuille. De nodige transacties worden uitgevoerd  op een ‘mechanische’ manier zonder naar de stand van de markt te kijken. Er is geen aparte beslissing meer nodig voor elke transactie.

Scenario 3

Je bekijkt op gezette tijden de samenstelling van je portefeuille. Je beslist pas om aan te passen als de verschuiving in de verschillende activaklassen een door jou vastgelegde afwijkingsgrens hebben overschreden.

Effecten van de scenario’s

Scenario 1

Niks doen wil zeggen dat je je risicoprofiel loslaat. Dat gaat schuiven volgens de fluctuaties van de activa in je beleggingsportefeuille. De best presterende activa nemen een alsmaar groeiend deel van je portefeuille in. Als die activa de andere richting uitgaan qua prestatie dan is de neerwaartse correctie navenant omdat ze proportioneel meer in je portefeuille voorkomen en omdat ze sterkere bewegingen in plus maar ook in min kennen.

Het voordeel is wel dat je geen transacties doet. Hierdoor vermijd je kosten die anders ook van je (bruto) rendement afgaan.

Scenario 2

Je risicoprofiel is allesbepalend in deze optie. Nu nog beslissen welk tijdsinterval je neemt voor de mechanische aanpassing. Niet vergeten dat je telkens kosten maakt, bij elke aanpassing. Hoe meer soorten activa je in je portefeuille hebt, hoe meer transacties je moet laten doen.  Hoe korter je tijdsinterval, idem dito.

Voordeel: je blijft consequent je profiel volgen. Hierdoor is je beleggingsportefeuille altijd in lijn met je persoonlijke voorkeuren.

Scenario 3

Je legt een kalender vast. Als je de lange termijn viseert, is (half)jaarlijks een plausibele keuze. Ook bepaal je hoeveel procent elk soort actief van je basissamenstelling mag afwijken. Pas bij een overschrijding beslis je of er transacties nodig zijn. Onmiddellijk of op de volgende geplande aanpassingsdatum.

Als je geen transacties doet in dit scenario zelfs niet na overschrijding dan kan je twee dingen doen.

  1. De samenstelling van je portefeuille bekijken en eventueel ingrijpend en fundamenteel wijzigen;
  2. Je risicoprofiel laten herdefiniëren. Anders kom je in scenario 1 terecht.

 

Herbalanceren moet? 

Niets moet. Maar als je je risicoprofiel wil toepassen op je hele portefeuille op de lange termijn dan overweeg je best een structureel correcte herbalancering. Dat is dan een combinatie van een regelmatige controle van de samenstelling op een op voorhand vastgesteld tijdstip en een afwijkingsgrens die voor jou goed aanvoelt.

Zo hou je op lange termijn je profiel en je doelen zonder al te grote kosten die inboeten op je rendement in overeenstemming met je persoonlijke voorkeuren.

 

Het spreekt vanzelf dat Cring herbalanceren op een professionele manier aanpakt. Wil je weten hoe het werkt? Vraag het ons.

Tot binnenkort.

Lieven

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943