Heeft u vragen?

Het inflatiespook is terug

Om niet altijd over dezelfde problemen en risico’s zoals covid en verstoorde productielijnen te moeten praten, gaat er recent nog al wat inkt en digitaal geheugen naar het thema van de inflatie.  Die zou nu opeens als een groot risico boven het economische herstel hangen en dat wel eens kunnen fnuiken.

Ongezonde inflatie

Het mooie liedje van het goedkope geld, veel krediet en lage rente is uit. Wacht even. Die geldcreatie door de centrale banken is toch al een tijd aan de gang. Die was bedoeld om een minimum inflatie te genereren en dat bleek niet zo snel goed te lukken. Dat zou dan nu wel het geval zijn. Maar zijn daar geen bijkomende andere redenen voor aan te wijzen?

Ik noem er een paar. Het snelle herstel na de coronacrisis, sneller dan verwacht zelfs. Dat verloopt schoksgewijs en kan dan inderdaad prijsstijgingen veroorzaken. Combineer dat met een breuk in de grondstofaanvoer en in de totale logistieke keten. Zo krijg je stijgende energieprijzen en  hogere prijzen over de hele keten. Leg daar dan nog een laag van verduurzaming van de hele economie bovenop en je krijgt inderdaad stevige prijsstijgingen in specifieke sectoren.

Ondertussen sluipt inflatie in andere vormen binnen. Denk maar aan de vastgoedprijzen die wereldwijd ver boven hun lange termijnnormale groeipercentage zitten. Of kijk naar de hausse in de aandelenmarkten die als enige bron van rendement worden gezien omdat de alternatieve activa zoals cash en obligaties geen rendement opleveren.

Gezonde inflatie

In het bovenstaande paragraafje over ongezonde inflatie zit eigenlijk ook al gezonde inflatie als motor van economische groei. Grondstoffen die absoluut nodig zijn om een verduurzaming van de economie te realiseren zullen structureel duurder worden. De energieprijzen zullen dezelfde evolutie ondergaan waarbij de transitie van de ene bron naar de andere een doorslaggevende rol zal spelen. Het ziet er niet naar uit dat op de lange termijn de energie in welke vorm dan ook goedkoper zal worden.

Dit soort inflatie is er altijd geweest en daar moeten we ons niet zulke grote zorgen over maken. Die wordt mee opgeslorpt in het totale economische proces.

Psychologische inflatie

Uit economische analyses weten we wel dat inflatie een vervelend kleverig trekje heeft. Een scherpe inflatieopstoot zoals bijvoorbeeld door een oliecrisis heeft de neiging om langer te blijven hangen dan economisch eigenlijk verantwoord is. Dat heeft te maken met de manier waarop we tegen inflatie aankijken. Als ze al lange tijd laag is, dan verwachten we dat ze nog lang laag zal blijven. En andersom. De ommekeer van de trend in de inflatie blijkt weerbarstig te zijn. Het duurt lang voor ze de weg naar beneden (of naar boven) inzet. Dat zou nu ook wel eens het geval kunnen zijn. De structurele druk is er in de economie maar is er nog altijd het goedkope geld en de lage rente. Wat is dan het lange termijn verhaal? Om alles in perspectief te zetten, geven we hieronder de inflatie in België over de laatste 65 jaar.

De historische Consumptieprijsindex inflatie in België vanaf 1955 (bron: inflation.eu)

Jouw portefeuille en de inflatie

Tot zover de economische les. De vraag voor jou als belegger is eenvoudig. Moet ik iets doen om mijn portefeuille te laten anticiperen op een stijgende inflatie?

Je opties zijn beperkt. Uit de markt stappen is er een van. Je cash gaat niet veel opbrengen in de huidige omstandigheden en je riskeert te laat terug in te stappen waardoor je periodes met hogere rendementen dreigt te missen.  Blijven zitten is een andere optie. Voor wie niet van zijn portefeuille moet leven, is dit relatief gemakkelijk. Hij vergeet de korte termijn en viseert de lange termijn gemiddelde groei.  Voor wie van zijn portefeuille moet leven en ineens een serieuze klap krijgt omdat hij in een sterke marktcorrectie terechtkomt, is het een andere kwestie. Dan mag je portefeuille nog goed geconstrueerd zijn, toch kan  die constructie niet verhinderen dat je consumptiepatroon een stevige knauw krijgt.

Conclusie

Inflatie is een van de vele risico’s waarop je je als lange termijn belegger moet op voorbereiden. Je moet dus altijd een plan B hebben. Dat plan dat je hebt liggen als het slechtste en het meest onverwachte gebeurt. Dat is een onderdeel van je Financial Life Planning. Dat gaat veel verder dan alleen je beleggingsportefeuille.

Hoe dat werkt, dat soort advies vind je bij Cring. Kom eens kennismaken met FLP.

Als toetje: Inflatie tegenover een paar andere soorten activa op de lange termijn. Geldmarkt = interbancaire rentevoet en de drie indexen zijn aandelenindexen.

De grafiek is alleen bedoeld ter informatie, de cijfers gepresenteerd zijn hypothetisch en niet indicatief voor enige investering. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Tot binnenkort.

Lieven

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943