Heeft u vragen?

Hoger rendement door slechte gewoontes af te leren.

Al onze werkzaamheden hebben als doel een verbetering van het rendement voor onze cliënten na te streven.

In deze zomerse-blog-reeks hebben we alle aandacht voor de gewoontes die mensen hebben om het zichzelf onnodig moeilijk te maken.

Het veranderen van gewoontes, daar is veel onderzoek naar gedaan en veel over geschreven.  Ik gebruik mijn opgedane kennis en praktijkervaring om je te helpen met de juiste insteek.

Onderzoekers ontdekten dat mensen vaak denken dat het hun ontbreekt aan motivatie om dingen te veranderen.  Blijkt echter dat het enige dat je ontbreekt volledige duidelijkheid is.  Door een plan te bedenken wat je gaat veranderen en tegelijk ook uitgebreid stil te staan bij het hoe en wanneer je een nieuwe gewoonte gaat gebruiken, maak je veel meer kans om dit vol te houden.

 

Hoe  – Wanneer – Waarvoor – Hoeveel  ?

 

Iedereen, ook jij, wil wel eens iets kopen na het onverwacht te zijn tegenkomen of gezien te hebben.  Dit proces vindt constant plaats, vaak zonder dat we dat in de gaten hebben.

Nochtans beloofde je aan jezelf :  ” Ik ga slimmer omgaan met mijn spaarcenten”.  Maar je hebt niet bestudeert hoe je dat concreet gaan doen. Op welke dag van de maand ga je sparen, waarin en hoeveel ?

Hier krijg je best hulp van integere financiële adviseurs. Uiteraard ook extra kennisoverdracht als je nog naar antwoorden op zoek bent.

 

 

Voor sparen is het alvast heel makkelijk wat ‘wanneer’ betreft:  dezelfde dag dat jouw salaris wordt gestort, zet je met je jezelf afgesproken bedrag aan de kant.  Idealiter spreid je jouw spaarinspanning over verschillende potjes en in verschillende spaarsystemen.  (Onderdeel van ‘hoe’)

Door een spaarrekening erop na te houden bij jouw ’tweede’ bank, separeer je alvast visueel dit stuk van lopende bankrekening van jouw ‘eerste’ bank.

Een tweede deel aan ‘pensioensparen’ storten, separeert  nogmaals.  Je doet daarenboven een niet onaardig belastingsvoordeel.

Het derde stuk komt terecht in jouw fiscaal vrije spaar & beleggingspolis. Zo geef je jezelf ook de garantie dat je er voorlopig niet gaat aan komen.  Jouw slimme geld, niet gaat opdoen aan prullaria of nutteloze impulsaankopen.

Ter vervollediging van de ‘hoe’  is een domiciliering of een bestendige opdracht ook een heuse bondgenoot om te garanderen dat het gebeurt.

Werk met een financiële adviseur die echt met jou begaan is.  Die zal ervoor zorgen dat alles met minimale kosten wordt opgezet.  Die zorgt ervoor dat je via een leuke app de evolutie van kan bekijken.  Hieruit komt dan normaliter ook dat verslavende gevoel van beloning voort dat je ertoe zal aanzetten te volharden.

Ander belangrijk aspect van deze timing van jouw nieuwe spaargewoonte is de koppeling aan een andere gebeurtenis. De ontvangst van jouw salaris veroorzaakt de stortingen.  Voor iedereen is de ontvangst van salaris een positieve ervaring.  Die zal dan ook zijn positieve afdruk nalaat op de nieuwe gewoonte, met name het storten aan jouw verschillende spaarpotjes.

In mijn volgende blog concretiseer ik nog eens die opsplitsing in stukjes.  Ik verschafte je al eerder een algemeen inleidende uitleg hierover in mijn blog van enige tijd geleden.  Wil je die nog eens herlezen, klik dan hier.  De volgende keer gaan we zeer gedetailleerd in op de voordelen van dat sparen in verschillende hokjes.

Ik heb 14 dagen geleden beloofd in te gaan op het afleren van slechte gewoontes.

 

Wel ziehier een aantal tips die je aardig op weg zouden moeten zetten. Ik zal zowel een voorbeeld uit jouw financiële wereld gebruiken als uit het dagdagelijkse leven.

 

 

Twee mensen kunnen naar eenzelfde sigaret kijken en de ene kan de aandrang voelen om te roken terwijl de andere al misselijk wordt bij de geur ervan.  Je gewoontes worden eigenlijk veroorzaakt door de voorspelling die jezelf eraan laat voorafgaan.

Zo kan je ook aankijken tegen die 100€ of 200€ die van jouw bankrekening naar jouw spaarpolis vertrekt en vol vreugde denken aan de mooie totaalsom die in de maak is voor dat specifieke doel dat je voor ogen hebt over vijf of tien jaar.(of langer). Terwijl de ander denkt aan het feit dat het gemiste bezoekje aan winkelketen ACTION of de lokale chocolatier.

Het komt er aldus op aan je te laten inspireren door het verlangen tussen waar je nu bent en waar je wilt zijn in de nabije toekomst.

Ik denk zo aan een boute reactie van mezelf op een facebook-post van een van mijn ‘FB-vrienden’ die schreef dat ze al drie maanden niet meer rookte.  Ik feliciteerde haar en stelde haar voor nu al te genieten van het vooruitzicht dat ze de bruiloft van haar nu nog ongeboren kleinkind allicht in super goede gezondheid zou kunnen beleven.  Ze stuurde me vele hartjes terug,  zij had het zo nog niet bekeken.  We zijn een jaar verder en ze noemt zich nu een joggende mama.  De beloning van de nieuw aangenomen gewoonte is gigantisch in haar beleving.

Geld sparen wordt ten onrechte gezien als iets moeten opofferen.

Je kan het ook associëren met vrijheid in plaats van een beperking als je het volgende beseft.

Door minder uit te geven dan dat je  verdient, nemen je middelen in de toekomst toe.

Het geld dat je deze maand bespaart, verbetert je koopkracht voor de maand erop.

Je versterkt jouw -toekomstige ik-  en geeft die meer financiële armslag om het leven te leiden dat aansluit bij jouw waarden en wensen.

 

 

 

 

Graag tot over 14 dagen als we nog enkele tips geven om van slechte gewoontes af te geraken.

Bovenop de uitleg die je daarover krijgt gaan we in groot detail in op dat sparen in verschillende potjes, ter maximalisering van jouw rendement en jouw toekomstige vrijheid.

 

 

 

 

Jos Drees

Master Financial Life Planning

by Kinder Institute  (Boston, V.S.)

 

Deze blog is heeft geen commerciële inslag. Bovenstaande tekst heeft de bedoeling de lezer wijzer te maken inzake de menselijke psychologie en de mogelijke invloed op dagdagelijks financieel gedrag van eenieder.  Het bevat geen concreet spaar- noch beleggingsaanbod.  Als u alsnog wenst te sparen of te beleggen raden wij u aan dit te doen via een geaccrediteerde adviseur en na alle noodzakelijke stappen te hebben doorlopen in het ontdekken van uw spaarmogelijkheden, uw kennis dienaangaande en de gepastheid van de voorgestelde oplossingen.

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943