Heeft u vragen?

Impulsiviteit

Bij Cring weten we dat ieder mens makkelijk de grootste saboteur van zijn eigen succes kan worden. Heel ons gedrag is gebaseerd op het vervullen van onze behoeftes. Eigenlijk hebben we allemaal ook nog eens dezelfde behoeftes. Het probleem zit in strategieën die gevolgd worden om in de eigen behoeftes te voldoen.

Ook op dit domein baseren we ons bij Cring graag op academisch onderzoek dat gevoerd werd om onze cliënten te helpen bij het bepalen van uw eigen behoeftes en het ontwerpen van een plan om die behoeftes ook te voldoen.

Een financial life plan opmaken is een prettige ervaring met vele invalshoeken. Niets menselijks is ons vreemd. Om op maat van elk afzonderlijk gezin te kunnen werken onderzoeken we graag een eerste keer de impulsiviteit van elk van de gezinsleden.

Onderzoek hieronder uw mate van zelfcontrole – Impulsiviteit en vertel ons nadien bij een kopje koffie over uw eigen bevindingen.

Test jezelf