Heeft u vragen?

Is fysiek goud een belegging?

Als het woord ‘recessie’ te regelmatig in de pers verschijnt, dan duikt ook goud als ‘vluchthaven’ op. Het lijkt alsof goud een belegging is maar dan alleen in ‘slechte’ tijden. Goud zou een bescherming bieden tegen een forse correctie op de financiële markten. Goud zou te verkiezen zijn boven het spaarboekje en boven de staatsobligaties want deze beleggingsklasse geeft geen rendement meer. Het lijkt erop dat de voorzichtige belegger zich vooral zou moeten aangesproken voelen door de beschermende kracht  van goud.

Wat heeft goud dan dat die andere beleggingsklassen niet hebben?

Goud als beleggingsklasse

Er is geen academisch bewijs dat goud over de lange termijn een duidelijk hoger rendement oplevert dan aandelen. Goud blijkt bovendien nog veel sterker te fluctueren in prijs dan de andere beleggingsklassen. Het is dan wel een erg paradoxale beslissing om goud in de portefeuille op te nemen als “veilige’ haven.

Goud vergroot eigenlijk de kans op grotere schommelingen in  de waarde van de portefeuille omdat de waarde ervan erg sterk en snel kan variëren. Daarmee bereikt de belegger exact het tegenovergestelde effect dan de ‘veiligheid’ die hij voor ogen had.

Sommigen argumenteren dat goud beschermt tegen inflatie. Dit geldt voor de erg lange termijn maar op korte termijn kan de goudprijs al eens te volatiel blijken om de inflatie te compenseren. Veelal varieert de goudprijs sterker in crisistijden en vlakker in kalmere tijden.

Onderstaande grafiek kijkt naar de laatste 20 jaar. Tot 2008 gaven alle andere activa goud het nakijken qua rendement. Zelfs over de lange periode van 20 jaar haalt goud niet hetzelfde resultaat omdat de prijs vanaf 1980 tot 2005 nauwelijks gestegen is en er toch stevige inflatie was. Die achterstand maakt goud ondanks de op het eerste gezicht spectaculaire stijging in de laatste jaren niet goed.

Tenslotte, goud keert geen coupon of geen dividend uit. Goud heeft alleen een potentiële meerwaarde gestuurd door de prijs op de wereldmarkt. Goud wordt vooral verhandeld door  de centrale banken. De voorraad goud is beperkt en bijkomende ontginning is aartsmoeilijk en risicovol.  Goud opslaan en bewaren kost geld. Goud verhandelen moet gebeuren via specifieke tussenpersonen die hiervoor een vergoeding eisen. De verkoop van goud is niet altijd vlot realiseerbaar waardoor de verhandelbaarheid of de liquiditeit van goud niet altijd optimaal is.

Soms worden dan aandelen van goudmijnen of goudindexen als alternatief voor fysiek goud naar voren geschoven. Als de posities in dit soort activa ‘overwogen’ worden in moeilijke tijden, dan verhoogt meteen ook het risico in de portefeuille meer dan proportioneel.  Vanuit academisch en technisch oogpunt is dit dan ook geen beste zet. Dan hebben we het nog niet over het grote industriële risico dat met goudmijnexploitatie gepaard gaat.

De andere activaklassen

Eigenlijk zijn er volgens academici slechts drie activaklassen die voor een particuliere belegger in aanmerking komen om in zijn beleggingsportefeuille opgenomen te worden. Het gaat dan over

  1. aandelen,
  2. obligaties, en
  3. vastgoed.

Elke categorie heeft zijn eigen bronnen van rendement. De eerste twee hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken.

Ze zijn op elk moment verkoopbaar met lage kosten. Hun liquiditeit is optimaal.

Ze worden verhandeld op brede markten waar iedereen op dezelfde manier toegang toe heeft. Er zijn geen grote marktpartijen die in hun eentje de marktprijs kunnen beïnvloeden zoals de centrale banken bij goud.

Je kan er als belegger eindeloos in diversifiëren waardoor je niet afhankelijk bent van de prijs van één aandeel of obligatie. Bij goud is dit op één paard wedden.

Je hebt lage opslag- en distributiekosten. Dat kan bij goud met een kluis bij de bank of thuis wel even anders zijn.

Onze conclusie

Fysiek goud nemen wij niet mee in onze strategie wegens een gebrek aan liquiditeit en spreiding. Het verhoogt disproportioneel het niveau van risico in de portefeuille zonder dat daar voldoende rendement tegenover staat.

Ook een hogere proportie aan aandelen van goudmijnen of goudindexen dan wat ze aan gewicht in de wereldeconomie hebben, nemen wij niet mee want dat is in tegenspraak met de diversificatieregel.

Er zijn voldoende academisch onderbouwde argumenten om goud niet op te nemen in de portefeuille van een particuliere belegger. Hij heeft niet de tijd, niet de horizon en niet de marktkracht om met goud aan de slag te gaan. Laat staan om aan market timing te doen. Om dan in anticipatie op een mogelijke recessie perfect liquide beleggingsactiva zoals aandelen, obligaties en zelfs spaargeld om te ruilen voor goud is helemaal geen logische beslissing.

Wij beseffen wel dat sommige beleggers door een ‘beetje’ goud in hun portefeuille op te nemen zich beter voelen in onzekere tijden. Maar dan is de beslissing emotioneel en in die situatie zijn de technische criteria zoals meerwaarde en prijs niet relevant. Dat soort beslissing hoort niet thuis in een beleggingsstrategie voor de lange termijn. Misschien kan je dan beter overwegen om fysiek goud in de vorm van juwelen te kopen in plaats van banale goudstaven. Beleggen is dat niet maar het levert wel een emotionele meerwaarde op.

Bij Cring werken wij naar een positieve beleggingservaring voor onze klanten met het bovenstaande lijstje van activaklassen. We zullen het in de volgende blogs nog uitgebreid over deze beleggingsklassen en hun bronnen van rendement hebben.

Wil je onze beleggingsstrategie in zijn geheel leren kennen of ze laten personaliseren voor je eigen portefeuille? Vraag het ons. De koffie is altijd vers. Tot binnenkort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943