Heeft u vragen?

Maatpak en Financial Life Planning

We hebben de gewoonte, al tientallen jaren, om klantenbezoeken af te leggen in maatpak meestal met das, soms zonder das als de temperaturen richting 30 graden gaan.

Klanten zijn het ook gewend.

Indien we er zelfs met ons tweeën staan, klinkt het nogal snel :  “Als er twee mannen in kostuum voor de deur staan, dan weten we dat het over geld en financiën zal gaan. ” Het klopt. De financiële sector wordt nogal makkelijk met het grijze of blauwe maatpak gelijkgesteld. Maar betekent dat ook de grijze middelmaat of eenheidsworst?

Soms vermoeden we bij klanten de volgende onuitgesproken bedenking: ” De zoveelste in de rij. Wat is er nu weer nieuw in beleggingsland? ”

Even later in de beslotenheid van de eigen woonkamer ontrolt het gesprek zich vrij vlug tot een persoonlijk onderhoud. Dit gaat niet zozeer over de cijfers of de producten. Die worden pas belangrijk in een latere fase en zullen dan in detail gescreend en in duidelijke mensentaal worden uitgelegd.  Voorop staan de persoonlijke behoeften van onze klanten met hun expliciete voorkeuren en zelfs veto’s.

Geen eenheidsworst

Kortom, ondanks het kostuum, slagen we er bij Cring in om met de klant een gesprek te hebben dat niet enkel over geld gaat maar ook verder dan geld reikt. Onze klant praat over zijn leven en zijn dierbaren, zijn verleden en zijn toekomst, zijn wensen en zijn bezorgdheden.  Daarbij dienen geld, financiën en beleggen als middel om de belangrijke dingen in het leven mogelijk te maken.

Het kostuum geeft aan dat er een professionele begeleiding en methode in dit proces voorzien is. Wij zorgen ervoor dat elke keuze of handeling in het financiële domein terug te voeren is tot uw persoonlijke fundamentele beslissingen. Op deze manier klopt het totaalplaatje en ook de lange termijn uitvoering van het Financial Life plan van de klanten.

Je ziet dat het ene kostuum het andere niet is. De Cringaanpak is zo uniek dat het kostuum misschien zelfs een beetje afbreuk doet aan onze persoonlijke benadering. Maar het kostuum staat ook voor ‘werkkledij’ voor de professionele Life Planner. En al dat werk moet leiden tot een leven voor de klanten zoals zij dat wensen. Trouw aan ons logo.

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943