Heeft u vragen?

Master in financial life planning verklapt de bestaansredenen van ‘life planning’

Jos Drees hoopt dat we de maand januari gebruiken om vorm te geven aan het antwoord op de vraag: Wat willen we bereiken in het leven dat nog voor ons ligt?

 

Het prettige van de eerste weken van januari is dat we veelal nog geen goede voornemens hebben opgegeven. Meer dan voldoende tijd daarvoor in februari.  Maar Jos Drees, een Master in Financial Life Planning®  bij Cring hoopt dat we in januari even de tijd nemen om de grote vraag te beantwoorden:  Wat willen we bereiken in ons verdere leven en hoe gaan we dat aanpakken?  Jos zijn cliënten zijn zowel ondernemende dames als mannen in kaderfuncties, LGBT koppeltjes en millennials. Maar hij zegt dat iedereen, ongeacht zijn leeftijd, levensfase waarin hij/zij zich bevindt, ongeacht de staat van zijn bankrekening of status, zijn voordeel kan doen met een gesprek over geld, het leven en zijn nalatenschap oftewel legacy.   Jos Drees, 55, praat met Lieven Vandenmeersche, zijn vennoot bij CRING,  over zijn werkzaamheden en financiële filosofie en waarom het essentieel is om een fun-budget te voorzien.

Wat is Life Planning?

Lieven: “Life Planning” is een heel brede verzamelnaam. Wat betekent het concreet voor jou?

Jos:  Traditioneel focussen financiële adviseurs zich louter op cijfers : budgetten, investeringen, belastingen en verzekeringen.  Life planning verschuift de focus naar de cliënt zijn persoonlijke doelstellingen. Zet die op de eerste plaats. Als Master in Financial Planning help ik cliënten bij het uitklaren van hun doelen en de wensen die voor hen echte betekenis hebben.  En dan bouwen we een financieel plan daarrond. Een financieel plan dat die doelstellingen centraal stelt en dat er alles aandoet om de cliënt zijn waarden en doelen elke dag te zien ingevuld worden.

Lieven: Wat is Life Planning zeker niet?

Jos: Het is niet uitkijken naar de waan van de dag en de nieuwste financiële gadget van een bank of verzekeraar tussen uw beleggingen steken. Het is niet naar een bespreking gaan waarin enkel het kwartaalresultaat van uw portefeuille wordt besproken of welk nieuw product de bank u graag zou verkopen.  Het is wel beslissingen nemen voor het lange leven – eentje met lange termijn doelstellingen en een visie voor jezelf en de toekomstige generaties.

Lieven: Welke Life-Planning vragen stel je zoal ongeacht de leeftijd van jouw gesprekspartner?

Jos: De vraagstelling kan inderdaad wel variëren maar uiteindelijk gaat het over wat je zou willen bereiken zodat je het gevoel hebt dat je een verschil hebt gemaakt, dat je iets hebt betekend.  Ook, heel concreet: Als je meer geld had, of meer tijd zou hebben (ook een schaars goed) wat zou je dan anders doen?  Vragen zoals deze gaan recht naar het hart van hetgeen voor elke cliënt belangrijk is – terwijl ze ook zelf ontdekken waarom dit voor hen zo belangrijk is.

Wie zijn de cliënten?

 

Lieven: Ik stel vast dat je vele mensen geboren tussen 1976 en 1956 mee op pad hebt genomen de afgelopen jaren. Wat ervaar je specifiek in die leeftijdsgroep?

Jos: In mijn dagelijkse praktijk zie ik ook wel veel jongere mensen en ik stel vast dat zij zeker zo snel een luisterend oor hebben voor Financial Life Planning.   Maar wat mij net extra aantrekt bij de mensen op tram 5 en 6 zoals ik ze zo graag noem, is hun weerstand ‘in den beginne’.  Het zijn de babyboomers die veelal op vraag van ouders en oude gewoonten het leven zijn ingerold zonder dat men zich veel vragen stelde.  De ondernemers die ik spreek weten van werkdagen van 12 tot 15 uur en zes dagen op zeven, toen ze eraan begonnen, enkele decennia geleden.  Wensen en doelen, een gesprek over geld en de betekenis van geld voor hen? Zelden of nooit bij stil gestaan.  Bij deze groep van mensen, die veelal financieel geen nood ervaren, is de vraag naar zingeving wél een altijd opkomend onderliggend onderwerp. Oftewel sta je enkele jaren voor je pensionering, voor het moment dat je verondersteld wordt de zaak over te laten aan de volgende generatie en vraag je je af, wat ga ik nu verder doen?  Hoe de mooie tijd die nog voor ons ligt zinvol invullen?  We krijgen daar vragen waarop antwoorden op geen enkele school of universiteit worden gegeven.  Ze zien vaak slechts gefragmenteerd wat ze allemaal hebben opgebouwd en stellen zich vragen omtrent belastingen, nalatenschappen.  Door onze expertise hierin te tonen en hen te helpen bij het bekomen van dat totaaloverzicht komen we dan plots in een stroomversnelling en willen ze ons meestal niet meer missen aan hun zijde (lacht).

Life Planning voor iedereen

Lieven: Welke vraag zou je willen dat mensen zichzelf vaker stellen?

Jos: Mijn opleiding krijg ik grotendeels in London en in het Engels en ik heb daardoor een paar Engelstalige auteurs ontdekt die intussen tot mijn favorieten zijn gaan behoren. Over de tijdspanne van een week worden we blootgesteld aan honderden mini-vraagjes inzake het besteden van onze tijd en van onze centen.  Om makkelijk om te kunnen gaan met al die vraagjes zou ik een spreuk van Mary Oliver willen citeren die ik ben gaan appreciëren en ik vertaal even vrij: “Vertel me, wat is het dat je plant te doen met dat ene energieke en waardevolle leven van jou?”   De vraag waarvan ik zou willen dat iedereen die zich meer stelt is: de beslissing die ik nu ga nemen, helpt me die bij de invulling van dat energieke en waardevolle leven ?

Lieven: Wat zou je willen dat mensen niet meer zouden vragen?

Jos: Wat is de te volgen verhouding tussen wensen, uitgaven en sparen of beleggen?  Er bestaat geen Gouden Regel over sparen en/of uitgaven.  We moeten enkel in overweging nemen dat jouw toekomstige doelstellingen bereikt worden terwijl je vandaag het beste leven op weg naar die toekomst kan leiden. En dat is een uniek en verschillende traject voor elk individu en voor elk gezin.

Lieven: Vele jongere ondernemers zijn nog niet ‘op het droge’ in financiële zin.  Zij werken keihard aan hun bedrijf, hun bestaan.  Welk advies kan je hen geven als ze weinig middelen hebben om al toekomstgericht veel opzij te leggen?

Jos: Schenk evenveel aandacht aan het totaalplaatje als aan de vele details. Houdt dat totaalplaatje voor ogen en start zo snel als mogelijk al met de fundamenten van jouw grotere einddoel. Wij helpen hen veelal om dat vanuit ‘de zaak’ vorm te geven en zullen hen ook helpen inzake risicomanagement en belastingoptimalisatie.  Tussendoor je echt verheugen over de kleine stapjes die je al voorwaarts hebt gezet is helemaal okay.  Tenslotte blijft het zicht op het einddoel als rode draad aanwezig bij die vele beslissingen die per week moeten genomen worden inzake geld- en tijdsbesteding.

Life Planning en het (eigen) leven

Lieven: Wat hebben jouw gesprekken met al die mensen jou intussen geleerd over de relatie tussen geld & gelukkig zijn?

Jos: De Certified Life Planners, opgeleid door het Kinder Institute of Life Planning® hebben een spreuk over geld. Deze spreuk luidt als volgt: “money isn’t the most important thing in life, but it affects what is.”  Geld is dus niet het allerbelangrijkste in het leven, maar het heeft wel een effect op de realiteit van het leven.  Dit is net de reden waarom we vanuit CRING in onze gesprekken met cliënten het eerst hebben over hun waarden en doelstellingen.  Want laat ons duidelijk zijn, eens die doelen vervuld zijn, en via onze advisering op alle domeinen werken we daar voor 100% naar toe, dan zijn de overige dingen slechts details.

 

 

 

Lieven: Heeft jouw werk jouw eigen leven veranderd?

Jos: In het bijzonder kijk ik naar mijn uitgaven en inkomsten op een aparte manier.  Ik spaar en heb een heus plan voor mijn persoonlijke doelen.  Maar spendeer ook op maandbasis een zeker fun-budget (zonder schuldgevoel), ik heb immers onze vakanties of de nieuwe keuken in maart 2020 ingepland en gebudgetteerd.  Mijn pensioenplan voorziet in fiscale optimalisatie.  In het slechtst denkbare geval, weet ik dat de voorzieningen die ik getroffen heb, mijn gezin er niet van zullen weerhouden de huidige levensstijl te kunnen voortzetten.  Die Life Planning vragen overloop ik voor mezelf ook om de paar jaar.  Ik bespreek ze met mijn vrouw en we stellen ons vizier scherper af telkenmale we weer wat verder opgeschoten zijn op onze tijdslijn. Op deze wijze heb ik alvast het gevoel dat ik zowel mijn tijd als mijn centen inzet op die dingen die voor mij en de mensen rondom mij belangrijk zijn.

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943