Heeft u vragen?

Obstakels bij het beleggen – antwoorden vanuit 60 jaar academisch onderzoek – Deel 3

Een oprechte dikke proficiat !

Je leest vandaag immers de derde blog uit deze reeks van drie blogs.  Over gedachten/ uitspraken, die door de academische wereld werden geïdentificeerd, als obstakels voor beleggers.  Een aantal lezers herkenden zich alvast in de eerst zes OBSTAKELS van mijn twee vorige blogs.   Je kan hier klikken om de vorige mail nog even te hernemen.   Nadien terug op pijltje ’terug’  klikken volstaat om terug te keren naar deze blog.

 

Vandaag maak je kennis met de laatste vier van de lijst van veel voorkomende opwerpingen van geïnterviewde spaarders/beleggers, nummer 7 tot en met 10.  Lees ze even na en bekom met zekerheid weer enkele bijkomende inzichten. (Inzicht & Kennis = Power)

 

 

 

We hopen  je een dieper inzicht te bezorgen zodat jouw FQ alvast toeneemt.  Dit is en blijft de betrachting van al onze blogs.

 

 

 

OBSTAKEL 7 :  “IK WIL ALLEEN INVESTEREN IN BEDRIJVEN DIE IK KEN.”

 

De aandelenmarkten bevatten alle beursgenoteerde bedrijven die er zijn.  Elk bedrijf heeft de drang om het alsmaar beter te doen dan het voorgaande jaar en dan zijn concurrenten.  Sta hier even bij stil vooraleer verder te lezen.

Investeren in menselijk potentieel door in een breed scala van bedrijven te beleggen vergroot, volgens alle academisch onderzoek ,de kans dat er een aanzienlijke opbrengst uit voort komt.  Alle onderzoek toont aan dat dit het alvast beter doet dan te proberen te voorspellen welk individueel bedrijf het beste zal presteren.

Voor jezelf een mooi resultaat halen, zonder daarom de markt te slim af te willen zijn, dan kàn echt.  Geboeid ?  Lees dan zeker verder.

 

OBSTAKEL 8 : “IK BEN BANG DAT ER WEER EEN FINANCIËLE CRISIS KOMT.”

 

De geschiedenis leert ons dat er altijd weer een financiële crisis komt en vervolgens een herstel.

Elke crisis heeft een andere oorzaak, dus het voelt elke keer anders.

Maar de financiële markten hebben altijd een positief rendement opgeleverd als de zaken weer op orde zijn.

Crisismomenten zijn, per definitie, niet voorspelbaar.

De financiële markten kijken altijd toekomstgericht en herinneren ons bij tijd en stond aan de kracht van menselijke veerkracht.  Het is niet meer of niet minder dan die menselijke veerkracht die tot uiting komt in de financiële markten. (maar dat weet je intussen al!)

 

 

“OBSTAKEL 9 :  “IK BEN OVERWELDIGD. HET IS GEWOON TE VEEL OM OVER NA TE DENKEN.”

 

Daadloosheid is een merkwaardige maar niet te onderschatten tegenkracht.

Vandaag er voldoende bij stilstaan en trachten te begrijpen wat het academisch onderzoek ons te vertellen heeft, maakt een heel verschil.

Door er met name nu over na te denken, hoef je je straks veel minder zorgen te maken over jouw financiële toekomst.

Niets doen heeft een prijs, maar dit is waar een financieel adviseur die je écht heeft leren kennen, kan helpen.

 

OBSTAKEL 10 :  “IK HEB NIET GENOEG GELD OM TE BELEGGEN / INVESTEREN.”

 

Ik heb opmerkingen zoals deze al vaak gekregen. Alhoewel beleggen inderdaad niet voor iedereen is op eender welk moment in zijn leven, ga ik er even dieper op in.

Menige toehoorder stond te kijken van ons standpunt dat als het om sparen en beleggen gaat voor de toekomst van jou en jouw gezin, er niet zoiets bestaat als een minimum inleg.

De eerste en belangrijkste stap om te kunnen overgaan tot beleggen is een spaarstrategie hebben.

 

Het ligt in de menselijke natuur om uit te stellen. Uitstelgedrag is tragisch op eender welk domein.

Positieve boodschap: de helft van de strijd is aldus gestreden,  gewoon door ermee te beginnen.

 

 

 

 

Dit kan betekenen “betaal jezelf eerst” door een klein maar vastgelegd percentage van elk loonzakje te sparen. Regelmatig geld opzij zetten wordt een gewoonte die goed voelt, net als sporten, zeg maar.

Je kan getuige zijn van jouw eigen geleidelijke maar gestage vooruitgang van jouw spaartegoeden.

Onderschat niet de boost in eigenwaarde die het met zich meebrengt.

Je zult verbaasd zijn hoe makkelijk het is om dit in gang te zetten.  Je zal je goed voelen, voor jezelf en jouw gezin.

 

Kijk eens naar deze cijfers:

Als je vandaag 100 investeert en dan 100 per maand gedurende 30 jaar met een rendement van 10%, zal je eindigen met 197.392€.

Als je vandaag 100 investeert en dan 100 per maand gedurende 30 jaar met een rendement van 5%, zal je eindigen met bijna 79.726€.

Als je vandaag 150 investeert en dan 150 per maand gedurende 20 jaar met een rendement van 10%, zal je eindigen met bijna 103.095€.

Als je vandaag 150 investeert en dan 150 per maand gedurende 20 jaar met een rendement van 5%, zal je eindigen met bijna 59.518€.

Welke van deze louter mathematische voorbeelden voor jou het best uitkomt, daar moet vooraleerst aandacht aan gegeven worden.

Vervolgens hoort dit spaarplan een onderdeel te zijn van jouw complete spaarstrategie.

 

 

De gemiddelde jaarlijkse rendementen zijn immers NOOIT een garantie.

 

 

Dé facto zal een spaarder op route10%,  jaren kunnen tegenkomen van – 30%  maar ook vele jaren van > 25% en een resem jaren van 4% tot 9%.

Zonder een strategie en een strak plan ga je er aldus niet geraken.

 

 

 

 

Over een aantal van deze scenario’s die telkens weer maatwerk vereisen, vertel ik je meer tijdens mijn blog over 14 dagen.

Wij willen vanuit onze coaching en advisering aan de basis liggen van jouw financiëel succes.

 

 

Jos Drees  –   gsm 0495 182899

RLP sinds 2009

Master Financial Life Planning

 

 

 

 

De informatie in dit document wordt ter goeder trouw verstrekt zonder enige garantie en is uitsluitend bedoeld als achtergrondinformatie voor de lezer. Het vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling of aanbieding van diensten of producten. Het is zeker niet bedoeld om een voldoende basis te bieden voor het nemen van een investeringsbeslissing. Het is de verantwoordelijkheid van personen die een belegging wensen te doen om zich goed te informeren.  Laat je alle documenten bezorgden die je volgens alle toepasselijke wet- en regelgeving moet ontvangen en neem die rustig door.  Beleggen is niet voor iedereen noch op eender welk moment in het leven aan te raden. Het vergt professionele begeleiding van een onafhankelijk adviseur.  Zelfs een super gediversifieerde belegging kan altijd in waarde dalen en bij een plotse uitstap uw vermogen doen dalen. Contacteer uw adviseur en vraag maatwerk dat vanuit uw verwachtingen vertrekt, niet vanuit het ‘product-van-de-week’.

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943