Heeft u vragen?

Omgaan met onzekerheid

 ‘Olieprijzen dalen door onzekerheid in het Midden-Oosten.’

Wanneer de volatiliteit op financiële markten toeneemt, wordt dat vaak geweten aan onzekerheid. We zouden op basis daarvan kunnen besluiten dat onzekerheid komt en gaat. Maar aangezien de financiële markten vooruitkijken en de toekomst onvoorspelbaar is, worden beleggers voortdurend met onzekerheid geconfronteerd.

Dat is niet altijd gemakkelijk, zeker niet in volatiele perioden waarin de waarde van beleggingen elke dag sterk schommelt. Hoe kan u als belegger met die permanente onzekerheid leren omgaan?

ONZEKERHEID IS INGEPRIJSD

Het is belangrijk om te onthouden dat de markt zeer goed is in het verwerken van informatie. Miljoenen marktdeelnemers uit de hele wereld beoordelen namelijk voortdurend alle informatie die zij krijgen en de verwachte impact ervan op de toekomstige cashflows. De beslissingen die zij op basis van die beoordelingen nemen, doen de prijzen van beleggingen schommelen. Daarom is het redelijk om er van uit te gaan dat de huidige onzekerheid in de marktprijzen verwerkt zit.

WIJSHEID ACHTERAF

Het kan voor beleggers ook een geruststelling zijn dat breed gespreide portefeuilles zich al van heel wat onzekere perioden en crisissen hebben hersteld.

Zo verloor de aandelenmarkt in 2008 bijna de helft van zijn waarde. De onzekerheid was toen zo groot, dat zelfs twijfels rezen over de levensvatbaarheid van de internationale geldmarkt in haar huidige vorm. Zoals dikwijls bij echt slecht economisch nieuws haalde de beurs toen de voorpagina.

Elke politieke of economische crisis brengt andere uitdagingen met zich mee en raakt de markten op verschillende manieren, maar het verleden kan beleggers helpen om een en ander te relativeren.

Soms is de verleiding om op gebeurtenissen te reageren erg groot, maar dat is niet altijd ideaal. Op het hoogtepunt van de financiële crisis beslisten sommigen bijvoorbeeld om al hun aandelen te verkopen. Wie de storm gewoon uitzat en aan zijn beleggingsaanpak vasthield, heeft de crisis echter al lang verteerd dankzij het daaropvolgende herstel van de markten. Dat fenomeen haalt bijna nooit de voorpagina van de kranten.

Er zijn in het verleden wel vaker periodes van

substantiële volatiliteit geweest.

Een wereldwijd gespreide en gewogen strategie, die direct na de meeste van deze gebeurtenissen verlies zou hebben geleden, is door toedoen van de financiële markten positief hersteld. Dit gebeurt meestal over een iets langere termijn wat minder inslaande krantenkoppen oplevert en dus minder gekend is.

Voorafgaand aan dergelijke periodes van onrust kan een langetermijnperspectief, een passende spreiding en een vermogensallocatie die afgestemd is op risicotolerantie en uw eigen doelstellingen, u helpen voldoende gedisciplineerd te blijven om de crisis te doorstaan. Cring kan als financieel adviseur hierbij een cruciale rol spelen en u in dergelijke crisissituaties van advies voorzien.

CONCLUSIE

Zoals we weten, is het zeer lastig om de juiste voorspellingen te doen over toekomstige gebeurtenissen of te bepalen hoe de markt op toekomstige gebeurtenissen zal reageren. Het goede nieuws is dat uw succes als belegger niet afhangt van het maken van de juiste voorspellingen. U beseft dat marktvolatiliteit bij beleggen hoort en dat u bereid moet zijn om meer onzekerheid te accepteren om te kunnen profiteren van hogere potentiële rendementen.

Een succesvolle belegger hoeft de toekomst niet te kunnen voorspellen.

Een beleggingsstrategie op lange termijn kan alleen succesvol zijn als de belegger vasthoudt aan zijn beleggingsfilosofie, zelfs in moeilijke tijden. Een goed doordachte, transparante beleggingsaanpak kan ertoe bijdragen dat u beter voorbereid bent op onzekerheid en beter in staat bent om vast te houden aan uw beleggingsplan om uiteindelijk te profiteren van de lange termijn rendementen op de kapitaalmarkt.

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943