Heeft u vragen?

Mijn ideale leven

Als Financial Life Planner en verzekeringsmakelaar zijn we ervan overtuigd dat we kunnen bijdragen tot het creëren van een mooiere wereld.

Dat is de bijzondere overtuiging van waaruit we vertrekken.

Voor iedereen wil dat ‘bijdragen tot een mooiere wereld’ allicht iets anders zeggen. CRING helpt al vele jaren cliënten ontdekken wat hun ideale leven inhoudt en helpt hen op weg naar de persoonlijke doelen die daar deel van uitmaken.

Via ons gestructureerd en onderbouwd proces zetten we u op weg naar meer voldoening, gemoedsrust en alle andere aspecten van uw ideale leven.

Uw leven, uw familie, uw vriendenkring, uw levensstijl, uw tijdsbesteding, uw bedrijf of andere activiteiten : hoe ziet dat er idealiter uit ?

De langste fase in uw leven is allicht uw actieve professionele levensfase. Deze fase moet er eentje zijn waar u te allen tijde positief op kan terugkijken. Zinnen zoals, ‘ als ik later op pensioen ben, dan … ‘, dat soort zinnen kunnen niet voor klanten van CRING.

Als u deel uit maakt van onze klantenkring, zullen we u aanzetten om ook tijdens deze langste fase uit uw leven, plezier en voldoening te behalen. Uw leven heeft u maar één keer te leven, iets zoals een generale repetitie, dat is er niet. Volgens CRING zetten we daarom uw ideale leven in het middelpunt van uw financiële middelen en richten al onze inspanningen op het creëren van synergie tussen uw doelen en uw beschikbare middelen.

U zal een BETER INZICHT verwerven dankzij onze hulp bij het inventariseren van uw actuele situatie

CRING installeert als het ware een financiële gps voor u die u helpt op koers te blijven naar uw einddoel. Tussendoelen zijn realistisch ingesteld. Onze cash-flow assistentie helpt u met detailzicht en loopt alvast tot ver na uw pensionering. Omwille van die lange termijn draagt ons advies op vlak van de fiscaliteit en successie extra bij tot het behoud van uw familiaal vermogen over generaties heen.

We helpen u beter begrijpen wat voor u belangrijk is. Welke onderdelen van uw plan bijkomende aandacht vragen of bijkomend plezier kunnen opleveren.

Welkom bij CRING, neem hier contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over uw beter inzicht.