Heeft u vragen?

Cashflow: sparen of ontsparen?

In de inventarisfase vraagt Cring u naar een gedetailleerd inkomsten- en uitgavenpatroon.

Dit is voor de meesten een hele klus maar tegelijk een leerrijke ervaring.

Het laat Cring toe om u in concrete cijfers en met de nodige behoedzaamheid bij het maken van veronderstellingen te tonen hoe de aangroei of afname van uw totaal vermogen evolueert in de tijd.
Het laat ook toe om in te grijpen waar nodig, of om eenmalige uitgaven te voorzien en het effect ervan te visualiseren.

Kortom het langetermijneffect van uw bestedingspatroon wordt duidelijk en in cijfers gegoten.

Natuurlijk verandert uw patroon doorheen de tijd. Als u die al voldoende concreet kan omschrijven, neemt Cring die mee in de evolutie en in de projecties. Hoe meer details van uw kant, hoe realistischer de cijfers voor de lange termijn worden.

Cring coördineert de totale stroom aan info en gegevens die uw andere leveranciers en experten u ter beschikking stellen.

De resultaten stellen wij meestal globaal grafisch voor om het overzicht te houden en de lange termijn tendensen te kunnen duiden. Wel kan Cring alle achterliggende cijfers voor elk jaar in tabelvorm afleveren wat erg gedetailleerde analyses van de aangroei of de afname van het vermogen toelaat.

Dit kan erg nuttig blijken in jaren waar sleutelmomenten in het leven plaatshebben zoals bij pensionering en de uitbetaling van belangrijke kapitalen maar ook voor het analyseren van eenmalige operaties zoals de verkoop van de gezinswoning om een ander pand te kopen.

Door de detailcijfers is het ook mogelijk om de verschillende soorten van uitgaven en inkomsten in het totale plaatje te duiden. In elk updategesprek vergelijken we het patroon uit het lopende plan met de realiteit van dat moment. Indien nodig wordt het patroon aangepast en krijgt u een aangepaste evolutie. Dit zorgt weer voor een concrete manier waarop de realisatie van uw financieel life plan aangetoond wordt.