Heeft u vragen?

Inventariseren

Inzicht begint met overzicht. Overzicht begint met het registreren en categoriseren van al uw gegevens.

Cring bevraagt zijn klanten op een consistente, discrete en allesomvattende manier.

In onze vragenlijst komen alle domeinen van uw financiële situatie aan bod maar worden ook de fundamentele levensvragen gesteld. Cring verwacht inderdaad een behoorlijke inspanning van u om werkelijk alle documenten, aktes, polisoverzichten en portefeuillerapporten samen te brengen.

Wat krijgt u daarvoor terug?

Cring geeft u een totaalbeeld van uw volledig vermogen. Dit gebruiken wij als startpunt voor het realiseren van uw plannen in de meest diverse door u geschreven scenario’s. Het is dan ook een belangrijke fase in onze aanpak die gedetailleerd en correct moet zijn omdat ze de basis vormt voor uw financieel life plan.

Het spreekt vanzelf dat alle veranderingen in uw gegevens doorheen de tijd in een geactualiseerde inventaris worden opgenomen tijdens een gepland updategesprek. Meteen ook weer een gelegenheid om doorheen het hele plan te lopen, de uitgangspunten en de doelstellingen te herhalen, te nuanceren of bij te stellen.

Het doel is telkens weer u uw financieel life plan te laten beleven en concreet aan te tonen dat het echt uitgevoerd wordt in uw leven.

Deze aangepaste inventaris wordt vanaf dan de nieuwe basis voor uw plan. Alle herberekeningen van uw plan en uw scenario’s – ook de nieuwe – worden uitgevoerd op deze basis. Zo komt uw financieel life plan echt tot leven doorheen de cijfers.

Cring hanteert in zijn rapportering de techniek van het helikopterzicht gecombineerd met essentiële overzichten per domein op één A4.

Als klant heeft u een volledige en gestructureerde bibliotheek van al uw documenten netjes geklasseerd en met de nodige samenvattende overzichten in speciaal daartoe ontworpen mappen en dozen.