Heeft u vragen?

Wat een Financial Life Plan voor u doet

De tijd en de ruimte krijgen om te overwegen hoe ons ideale leven er zou moeten uitzien is zeldzaam.

Het is nog zeldzamer om de kans te krijgen om een gestructureerd proces te volgen dat u zal verduidelijken hoe uw ideale leven eruit zou zien om vervolgens steun te krijgen bij het helpen formuleren van een werkbaar plan om dat ideale leven naar u toe te halen.

Het ontwerpen van dat ideale nieuwe leven kan een enorme uitdaging zijn, tenzij u professionele ondersteuning geniet. CRING kent dit proces intussen vanuit onze jarenlange ervaring in het helpen van klanten.

U zou niet de eerste zijn voor wie het niet helemaal duidelijk is hoe die ideale toekomst er uitziet. Misschien twijfelt u zelfs aan de haalbaarheid van uw eigen ideale leven.

Als dit interessant klinkt voor u, dan mag u profiteren van onze ongewone aanpak inzake financiële planning.

Wij noemen het Financial Life Planning (FLP) en buiten onze praktijkervaring volgen we al ruim tien jaar alle mogelijke trainingen van de toonaangevende instellingen in deze materie.

Financial Life Planning vertrekt vanuit een inventarisatie van waar u nu in het leven staat. Vervolgens bepaalt u waar u heen zou willen vanaf nu. Dit vertrekpunt geeft u de ruimte om langzaam en diep in te ademen en onze tijd, die eindig is, naar waarde te schatten.

Hoe vermogend u ook bent, u kan de tijd niet stoppen en de manier waarop u uw tijd besteedt is cruciaal voor uw geluksgevoel. CRING biedt u een veilige plek om dit alles opnieuw te overdenken. Gezien de mogelijkheid om uw perfecte leven te ontwerpen centraal staat, hoe zou dat leven afwijken van uw huidige leven ?

Wat is er nodig in uw leven zodat u zich echt kunt thuis voelen?

Deze verkennende fase is onontbeerlijk om uw vermogen af te stemmen op uw ideale leven. Uw vermogen moet er zijn om uw leven vorm te geven. We geloven immers niet dat u uw leven ten dienste wilt stellen van uw vermogen.

De waarden en doelstellingen die geformuleerd worden tijdens deze gesprekken hebben al vaker zowel onze verbazing als die van onze cliënt gewekt.

We volgen een gestructureerd proces, zodat u er zeker van kunt zijn dat een succesvol resultaat geleidelijk zal ontstaan vanuit onze persoonlijke gesprekken. Wij kunnen u voorzien van bijkomende kennis als u die nodig heeft om het proces waarmee u worstelt, te voltooien. Maar steeds en altijd blijft u de controle over het proces behouden. Tenslotte gaat het om uw Financial Life Plan, niet het onze.

Deze planning neemt maximaal vier bijeenkomsten in beslag en we weten nooit op voorhand wat het eindresultaat zal worden. De waarden en doelen die geformuleerd worden, kunnen zowel u verbazen als ons – het is misschien iets zoals wonen vlakbij de zee, de start van een nieuw bedrijf, herstellen van een familiale breuk, sponsor worden van de opera, herwinnen van uw geestelijke integriteit, jezelf bevrijden van een bedrijf, varen rond de wereld met uw kinderen of zoals een cliënt ons vertelde, gewoon ‘ een verschil te willen maken’.

Maar het oplijsten van andermans aspiraties doet onrecht aan het effect dat u zelf zal ervaren uit deze oefening en de ongelooflijke energiestroom die u voelt als u beseft dat u uw leven zelf kunt vorm geven.

Nadat we overeenstemming hebben bereikt over de onderdelen van uw plan, bestuderen we alle obstakels – en dat kunnen er veel zijn – totdat we alle oplossingen hebben gevonden om er zeker van te zijn dat uw doelstellingen kunnen worden bereikt.

CRING helpt u bij het vinden van de inspiratie en energie om het plan tot leven te laten komen en we zullen u begeleiden op uw weg naar een beter leven.

Uw resultaten bij correct uitgevoerde financial life planning