Heeft u vragen?

Successieplanning

U beslist wanneer u er aan begint.

Niemand kan u verplichten om te denken aan de volgende generaties. Het argument van de erfbelasting alleen is niet voldoende op zich om u te doen handelen, wat de publieke opinie ook moge beweren. De nood aan planning moet uit uw eigen leven komen. De omstandigheden en de betrokken partijen moeten goed zitten.

Cring begeleidt u in het hele proces en coördineert met de externe partijen. Cring kan u ook voorrekenen wat u bespaart.

Het kan best zijn dat de erfbelasting op uw vermogen bij het einde van uw leven hoog is en dat het dan erg jammer is dat een substantieel deel ervan naar de Belgische staat gaat.

Uw Financial life plan komt eerst

CRING vindt het veel belangrijker dat u het leven hebt geleid dat u wou leiden. Een leven dat rijkelijk het uwe was en dat uw doelstellingen gerealiseerd heeft. Teveel mensen leven met de handrem op. CRING weet dat dit te wijten is aan een onnodige angst voor een tekort. Het is deze ontgoocheling in het leven die CRING u via de juiste planning zal besparen.

Door een duidelijk beeld van hoe uw vermogen evolueert op langere termijn, zal de gerustheid waarmee successieplanning aangevat wordt, sterk toenemen. Bovendien heeft CRING het optimale middel om roerend vermogen optimaal te schenken zonder dat de schenker een volledige controle verliest over de schenking.