Heeft u vragen?

Gedragsregels

Waarom geen voorspellingen maken?
Omdat we ervan overtuigd zijn dat de markten efficiënt zijn en dat de prijs op de markt de kennis en de verwachtingen betreffende een aandeel weergeeft. Als de prijs dan al eens niet helemaal correct is, werkt de snelle beschikbaarheid van informatie en de reactiesnelheid van de beurssystemen deze afwijking snel weg. Het zou dus erg verwonderlijk zijn dat één enkele belegger routineus zou kunnen blijven profiteren van dit soort afwijking ten koste van alle andere beleggers. CRING weet dat het niet nodig is om de markt accuraat te voorspellen om een succesvolle lange termijn belegger te zijn.

Waarom zo weinig mogelijk transacties doen?
Omdat elke transactie geld kost en dus de netto opbrengst van uw portefeuille drukt. In België komt de fiscus bij elke operatie haar deeltje opeisen. Bij CRING zijn transacties er alleen op gericht om uw portefeuille op lange termijn in lijn te houden met uw originele doelstellingen en uw nauwkeurig vastgestelde risicoprofiel. Bij vele vermogensbeheerders worden transacties uitgevoerd in een poging om de markt te verslaan, weer met een nieuw fonds uit te pakken of op een kortstondige trend van het moment mee te surfen. Na alle kosten en taksen wint meestal alleen de fiscus, de verkoper en de assetmanager van het fonds. Het bijkomende risico wordt door de klant gelopen en die wordt daar vaak niet voor beloond.

Waarom voor een maximale diversificatie gaan?
Een beleggingsportefeuille moet de algemene markt weerspiegelen. Als dit niet het geval is, dan neemt u eigenlijk bijkomend risico dat op langere termijn geen extra rendement oplevert. Het wereldwijd gespreide aandelenfonds dat onze voorkeur draagt bevat ruim 9.650 verschillende aandelen en is gespreid over meer dat 45 landen. Het veiligstellen van uw huidige en toekomstige welvaart wordt hierdoor ook maximaal in de hand gewerkt. We maken u en uw gezinsleden hiermee graag vertrouwd.

Hoe kosten minimaliseren?
U krijgt als individuele belegger een beleggingsopbrengst die lager ligt dan die van de markt omdat er tal van kosten worden afgetrokken. CRING selecteert fondsen die met lage marges werken tegenover het gemiddelde in hun categorie. Door deze consistente lage-kosten-filosofie verhogen wij de kans dat uw beleggingsdoelstellingen worden behaald. Onze rentenierende klanten hebben enkel institutionele fondsen (UCIT Conform) en genieten daardoor van de laagst mogelijke kosten. Het positieve effect hiervan, tonen we u graag tijdens een persoonlijk onderhoud.

CRING CREDO:

Het geld dat u aan de goede zorgen van CRING toevertrouwt is niet van ons; het is het verleden en de toekomst van onze cliënt.