Heeft u vragen?

Wetenschappelijk bewezen

Zoals in onze beleggingsfilosofie aangegeven, baseert CRING zijn aanpak op academisch onderzoek. Om de conclusies van dit onderzoek in een echte strategie voor de belegger te kunnen toepassen in de complexe financiële markten, is CRING op zoek gegaan naar een marktpartij die wetenschappelijk onderzoek toepast op praktische beleggingsstrategieën. Die heeft CRING gevonden bij Dimensional Fund Advisors (https://eu.dimensional.com).

Al meer dan 30 jaar helpt Dimensional beleggers hogere verwachte rendementen te behalen door het toepassen van geavanceerd fondsontwerp en de implementatie hiervan. Met deze aanpak kan CRING zijn cliënten laten profiteren van wat de kapitaalmarkten te bieden hebben.
Ons doel is om elke klant een uitstekende beleggingservaring te bieden.

Wat zijn de principes die voor elk wetenschappelijk onderzoek gelden?
De principes moeten overal toepasbaar zijn.
De resultaten moeten herhaald kunnen worden.
De resultaten moeten meetbaar zijn en empirisch onderbouwd.
De wetenschap streeft er naar om uiteindelijk alle processen volledig te analyseren en te begrijpen.

Academische stelling 1 : Markten werken

Overal ter wereld heeft het verleden laten zien dat financiële markten beleggers belonen met een positief rendement op hun belegde vermogen. Het overduidelijke bewijs dat de markt beleggers beloont met rendement en groei van hun belegging wordt weergegeven door de historische performance op langere termijn van de verschillen de activaklassen hieronder afgebeeld.

Maandelijkse aangroei van vermogen

Academische stelling 2 : Beleggen versus speculeren

De zinloosheid van speculeren is goed nieuws voor de belegger. Het betekent dat de prijs die de markt geeft de eerlijke prijs is en dat verschillen in gemiddeld rendement kunnen worden verklaard door de samenstelling van de portefeuille, niet door onjuist geprijsde effecten.
Het is zeker mogelijk om markten te verslaan maar niet zonder de risico’s en de kosten af te wegen tegen het verwachte rendement.

Academische stelling 3 : Voortschrijdend inzicht

Het academisch onderzoek van de kapitaalmarkten bestrijkt nu ongeveer 50 jaar en academici ontdekken nog steeds nieuwe inzichten die de beleggers kunnen helpen. Dimensional gebruikt deze ideeën om de beleggingsaanpak te ondersteunen en als basis voor nieuwe strategieën.
Een strategie bij Dimensional is een combinatie van grondig onderzoek naar de onderliggende factoren van rendement en een efficiënte uitvoering in complexe markten. De strategieën van Dimensional omvatten alle vermogenscategorieën en geografische gebieden om te kunnen voldoen aan de uiteenlopende wensen van beleggers over de hele wereld.

Hieronder een historisch overzicht hoe Dimensional de inzichten van het wetenschappelijk onderzoek integreerde in de portefeuilletoepassing.

Dimensional

Hoe past CRING het academisch onderzoek en
de drie stellingen concreet toe voor een belegger?

 

In de beleggingsstrategie van CRING is het nuttig om de volgende drie concepten in detail te belichten omdat zij de basis vormen van de manier waarop concreet de resultaten van het academisch onderzoek worden toegepast in een strategie voor de belegger die zijn risicoprofiel heeft laten bepalen met de hulp van CRING.

De beleggingsdimensies of de bronnen van rendement

Het antwoord op de vragen : Waar komt rendement vandaan? Hoe kan de belegger de bronnen van rendement aanboren?

In de visie van Dimensional en dus ook in de onze is een dimensie een factor die het verschil in rendement verklaart. Deze robuuste dimensies zijn duidelijk wereldwijd waarneembaar in verschillende tijdsperiodes. Ze kunnen bovendien op een kostenefficiënte manier worden opgenomen in gespreide beleggingsportefeuilles. Deze kenmerken versterken ons vertrouwen dat het rendement, die zijn waargenomen in de historische data, in de toekomst kan terugkeren. Onderzoek over de afgelopen 50 jaar heeft ons goede inzichten gegeven in de dimensies die een hoger verwacht rendement verklaren.
Veel van wat wij hebben geleerd is heel eenvoudig samen te vatten. In de eerste plaats hebben aandelen een hoger verwacht rendement dan obligaties. De relatieve performance van aandelen is in hoge mate afhankelijk van de omvang van de betreffende onderneming (klein vs. groot), de relatieve prijs (waarde vs. groei) en de winstgevendheid (hoog vs. laag). In het proces van prijsvorming worden door de markten verschillende kortingen op aandelenkoersen toegepast, die het verschil in onderliggend risico reflecteren. Bedrijfsomvang, relatieve prijs en winstgevendheid zijn variabelen – of dimensies – die ons in staat stellen om het verschil in rendement te verklaren.
Bij obligaties zijn met name twee dimensies verantwoordelijk voor de relatieve performance: looptijd en kredietwaardigheid. Langlopende obligaties zijn gevoeliger voor onverwachte veranderingen in de rentes dan kortlopende obligaties. Obligaties met een lagere kredietwaardigheid lopen een groter risico op wanbetaling dan obligaties met een hogere kredietwaardigheid.
Door na te denken over hoeveel van elke dimensie in het aandelen- en/of obligatiesegment moet worden aangehouden, kunnen beleggers op basis van hun risicoprofiel het totale verwachte rendement van hun portefeuilles aanpassen en gemakkelijker een strategie ontwerpen die hun beleggingsdoelstellingen ondersteunt.

Beheersen van risico’s die het rendement onnodig in gevaar brengen

Succesvol beleggen betekent niet alleen het nastreven van dimensies die een hoger verwacht rendement opleveren, maar ook het beheersen van risico’s die het rendement onnodig in gevaar brengen. Vermijdbare risico’s zijn onder meer het aanhouden van te weinig effecten, het reageren op marktvoorspellingen – zoals renteveranderingen – en het uitsluitend vertrouwen op informatie van externe analisten of ratingbureaus. Voor al deze risico’s is spreiding een essentiële tegenmaatregel. Spreiding zorgt ervoor dat willekeurige pieken en dalen van afzonderlijke effecten een minder grote impact hebben en plaatst een belegger in een positie waardoor hij kan profiteren van het rendement dat beschikbaar is in de kapitaalmarkt.
Traditioneel gezien doen vermogensbeheerders één van de volgende twee dingen: ze leggen zich toe op de selectie van afzonderlijke effecten of ze trachten het rendement van een willekeurige index na te bootsen.
Dimensional kiest voor een andere aanpak. Zij ontwerpen strategieën op basis van onderzoek en niet op basis van speculatie of omdat zij commerciële indices moeten volgen. Dimensional ontwerpt strategieën gebaseerd op dimensies die verwachte rendementen verklaren.
Spreiding is geen garantie voor winst en biedt geen bescherming tegen verlies in dalende markten.

De wetenschappelijke strategie echt implementeren in de complexe markten maakt het verschil

Onderzoek en ontwerp vormen de basis voor het beleggingsproces van Dimensional. Maar de langetermijnre¬sultaten zijn afhankelijk van de bekwaamheid om strategieën effectief te implementeren in concurrerende markten.
Implementatie heeft twee cruciale en geïntegreerde functies: fondsbeheer en handelstransacties. Bij Dimensional ligt de belangrijkste focus van een fondsbeheerder op het realiseren van een consistente, breed gespreide blootstelling aan de dimensies van hoger verwacht rendement. Bij het nastreven van die dimensies worden de risico’s, de kosten en andere relevante factoren steeds zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Ons team werkt voortdurend aan het afstemmen van strategieën op hun doelstellingen en zorgt er tegelijkertijd voor dat veranderingen in een fonds een betekenisvol effect hebben op de strategie.
Ook het handelen zelf doet Dimensional anders. Aangezien Dimensional de systematische performance van brede marktdimensies probeert te verkrijgen, kunnen zij effecten met soortgelijke kenmerken zien als nauwe substituten voor elkaar. Dit zorgt voor flexibiliteit bij het verrichten van handelstransacties (welke effecten, wanneer) en leidt daardoor tot een betere onderhandelingspositie. Door geduldig te zijn wanneer anderen gedwongen zijn om te kopen of te verkopen, kan Dimensional de kosten laag houden en betere resultaten realiseren.
De handelsinfrastructuur van Dimensional, die in de loop van drie decennia is ontwikkeld, ondersteunt deze opportunistische benadering van handelstransacties. State-of-the-art tradingdesks overal ter wereld geven ons een unieke toegang tot de financiële markten. Deze grootschaligheid creëert kansen voor rendabele en kostenefficiënte handelstransacties.
Het resultaat: performance op basis van een krachtige combinatie van filosofie, proces en uitvoering.

Dimensies

Wat is het resultaat van al dit academisch onderzoek en de concrete toepassing ervan voor u?

Een persoonlijk financieel plan dat u de vrijheid geeft om u te concentreren op wat er werkelijk toe doet. Laat de markten voor u werken en profiteer van doordachte, goed gespreide fondsen met lage kosten die gebaseerd zijn op tientallen jaren onderzoek en praktijkervaring. CRING kan u helpen bij het ontwerpen van een beleggingsplan.