Heeft u vragen?

Rentenieren

Voor de meesten is rentenieren niet noodzakelijk het bezitten van een zeiljacht in een Zuid Franse havenstad.

Het gaat erom een vermogen te hebben dat voldoende inkomsten genereert om je kosten te dekken zonder dat je ervoor moet werken.

Daarenboven moet uw renteniersoplossing ook schokbestendig zijn zodat een onverwachte kost zoals een nieuwe auto geen probleem stelt. Rentenieren gaat aldus over een permanente stroom van inkomsten, eerder dan het hebben van een kapitaal. Toegegeven, het ene zal niet evident zijn, als het andere er niet is.

Als uw plan wel degelijk dat zeiljacht in een Franse havenstad bevat, zullen we daar werk van hebben gemaakt. Uw inkomstenstroom na uw actieve professionele carrière is dan nog van groter belang. Volgens academisch onderzoek waarnaar we bij CRING verwijzen, past u dan ook rigoureus de standpunten toe die ook van tel zijn voor beleggingen tijdens uw actieve carrière.

Diversificatie is van grootste belang

Nobelprijswinnaar Harry Markovitz noemt diversificatie terecht het beste tegengif voor onzekerheid en tegelijk wordt het risico van de portefeuille verminderd. Diversificatie is ook de grootste garantie om de winnaars van morgen in uw portefeuille te hebben en een aanzet tot de lage kosten die we nastreven.

Lage kosten en lage belastingen

Als uw belegging lage kosten rekent en we tegelijk op zoek gaan naar de minst belaste weg, dan bespoedigen we écht uw toekomstige financiële onafhankelijkheid. CRING zal uw ideale piste, eventueel over generaties heen, met u uitstippelen en vorm geven. Opnames voor uw levensonderhoud en de verdere uitvoering van uw Financial Life Plan zal CRING op een fiscaal optimale manier voor u regelen.

Gepersonaliseerde allocatie

Uw gepersonaliseerd plan leidt tot een strategische allocatie die bij uw risicoprofiel past. Academisch onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 95% van het toekomstig rendement van uw portefeuille zal afhangen van uw gekozen mix. Wij weten bij CRING dat de markt als een lange termijn bondgenoot moet worden gezien. We doen er alles aan om de kracht van de markten voor u te laten werken zodat u het rendement maximaal oppikt en van een positieve beleggingservaring mag genieten.

Gedisciplineerd beleggen

Vele renteniers laten zich informeren via journaals of de kranten voor hun beleggingsbeslissingen. De kans is groot dat zulke renteniers de beurs na enkele jaren teleurgesteld verlaten. Bij CRING weten we dat economische en politieke marktgebeurtenissen niet te voorspellen zijn en hindernissen zullen blijven creëren. Dit maakt elke voorspelling van de beurs onmogelijk.

CRING huldigt de uitspraak dat het voor een goed geïnformeerde rentenier eenvoudiger is om gedisciplineerd om te gaan met zijn beleggingen. U heeft immers met ons uw lange termijnplan uitgezet, gebaseerd op talrijke simulaties.

U verkrijgt rust en kan zich focussen op wat u belangrijk vindt, uw leven en hoe dat het best wordt ingevuld. De financiën kloppen, daar is voor gezorgd.

Iedereen moet belegd zijn

Beleggen is niet alleen weggelegd voor multimiljonairs. Door onze begeleiding tijdens uw actieve professionele levensfase, zullen we u op tijd aan het beleggen zetten. Alles is immers gericht op uw lange termijn plan en het maximaliseren van uw financiële onafhankelijkheid.

Lees meer