Heeft u vragen?

Technische details

De technisch geïnteresseerden vinden hier meer details :

In een spaarverzekering wordt een onderscheid gemaakt tussen, enerzijds, het sparen en beleggen en, anderzijds, producten met gegarandeerd rendement (tak 21) of gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23).

  • het sparen met een levensverzekering

Dit is een product waarvan de premies op “regelmatige” tijdstippen betaald worden om zo een kapitaal op te bouwen. De premies worden belegd in activa met een vaste opbrengst (“tak 21”-producten) of in één of meerdere beleggingsfondsen (“tak 23”- producten).

  • het beleggen met een levensverzekering

Dit is een product waarbij een “eenmalige” premie belegd wordt en eventuele latere bijstortingen geen vooropgestelde planning volgen. De premie en eventuele latere bijstortingen worden belegd in activa met een vaste opbrengst (“tak 21”-producten) of in één of meerdere beleggingsfondsen (“tak 23”- producten).

  • een “tak 21”- product

Dit is een levensverzekering met gegarandeerd kapitaal en rendement en waarbij de rendementsgarantie in het contract wordt gespecifieerd.

  • een “tak 23”- product

Dit is een levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds en waarvoor de cliënt een keuze kan maken tussen verschillende risiconiveaus (Low, Medium , High). (of 1 t.e.m. 6)

Door in het kader van een polis elke maand of elk jaar een bedrag opzij legt, kan u op midden tot lange termijn een mooi aanvullend kapitaal opbouwen. De opbrengst van de polis zal afhangen af van de samenstelling van uw contract. Zo kan u de eigenaar zijn van een Tak-21 verzekering die met name de grote zekerheid biedt. Of u gaf de voorkeur aan een Tak 23 polis, dan heeft u een vooruitzicht op een betere opbrengst maar moet u ook de schommelingen erbij nemen. Elders kan u lezen dat daar heel veel variaties op bestaan. Ze toelichten tijdens een persoonlijk onderhoud is allicht de beste optie.

Alle polissen zomaar op één hoopje smijten, dat mag u zeker niet doen.

Er zijn als maar meer spaarders die via maandelijkse inleg en het gebruik van een mix in Tak 21 en Tak 23 hun spaarkapitaal opbouwen. CRING werkt met verschillende verzekeraars samen die van sparen en beleggen via Tak-21 en of 23 hun hoofdactiviteit hebben gemaakt.

De mix van de fiscale aspecten tezamen met de mogelijkheden om wereldwijd gespreid te sparen en te beleggen zijn onovertroffen. Bovendien stelt CRING vast dat de Belgische grootbanken lang niet zodanig uitgebreid gaan in hun keuzeaanbod als de verzekeringsmaatschappijen waarmee CRING samenwerkingen heeft opgezet.

Als maar meer worden Tak-21 & Tak-23 polissen als louter spaarplan gebruikt. Het zijn veelal niet-fiscale contracten, de stortingen worden niet afgetrokken in uw belastingaangifte. Daardoor is er ook geen enkele vorm van belasting verschuldigd mits een aantal regeltjes worden gerespecteerd.

Ook via een polis kan u de bedoeling hebben om op een kortere periode, vb. 10 jaar, iets op te bouwen.