Heeft u vragen?

Cring standpunten

De CRING standpunten :

Diversificatie is van grootste belang

Nobelprijswinnaar Harry Markovitz noemt diversificatie terecht het beste tegengift voor onzekerheid en terwijl het risico van de portefeuille wordt verminderd.

Lage kosten en lage belastingen

Als uw belegging lage kosten rekent en uw adviseur doet dat eveneens en tegelijk gaan we op zoek naar de minst belaste weg. Zo faciliteren we u uw toekomstige financiële onafhankelijkheid. CRING zal uw ideale piste, eventueel over generaties heen met u uitstippelen en vorm gegeven.

Gepersonaliseerde allocatie

Uw gepersonaliseerd plan leidt tot een strategische allocatie die bij uw risicoprofiel past. Academisch onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 95% van het toekomstig rendement van uw portefeuille zal afhangen van uw gekozen mix. Wij weten bij CRING dat de markt als een lange termijn bondgenoot moet worden gezien. We doen er alles aan om de kracht van de markten voor u te laten werken zodat u het rendement maximaal oppikt en van een positieve beleggingservaring mag genieten.

Gedisciplineerd beleggen

Vele beleggers informeren zich via journaals of de kranten voor hun beleggingsbeslissingen. De kans is groot dat zulke beleggers de beurs na enkele jaren teleurgesteld de rug toekeren. Bij CRING weten we dat economische, politieke en markt gebeurtenissen niet te voorspellen zijn en hindernissen zullen blijven creëren. Dit maakt elke voorspelling van de beurs onmogelijk.

CRING huldigt de uitspraak dat het voor een goed geïnformeerde belegger eenvoudiger is om gedisciplineerd om te gaan met zijn beleggingen. U heeft immers met ons uw lange termijnplan uitgezet gebaseerd op talrijke simulaties. U zal rust ervaren ook in volatielere tijden op de beurs.

Iedereen moet belegd zijn

Beleggen is niet alleen weggelegd voor multimiljonairs. Door onze begeleiding tijdens uw actieve professionele levensfase, zullen we u op tijd aan het beleggen zetten. Alles is immers gericht uw lange termijn plan en het maximaliseren van uw financiële onafhankelijkheid.

Intussen zijn we op fondsen gestoten die al decennia meedraaien maar die qua beheer helemaal de leer en de academische principes volgen van Prof. Eugene Fama en Prof. Kenneth R.French.

Professor Eugene Fama ontving de Nobelprijs Economie 2013 voor zijn baanbrekend werk in het bestuderen van het gedrag van aandelen, obligaties en deposito’s. CRING voorziet verderop met veel plezier tal van links naar filmpjes en informatie over beide heren en hun onderzoekswerk.

Door hun aanpak en strategie zijn deze fondsen sowieso een buitenbeentje in de categorie van fondsen die je vb. kan volgen op websites zoals Morningstar. CRING is als eerste Belgische verzekeringsbemiddelaar mogen toetreden tot de beperkte groep van adviseurs met een certificering door het fondsenhuis, Dimensional.

Om in deze fondsenmix een juiste strategie te bepalen zal CRING u uitgebreid informeren over alle aspecten van de opbouw van de portfolio. Volgens uw risicoprofiel stellen we dan uw ideale fondsenmix samen.

We sparen tal van kosten uit die bij andere polissen standaard zijn. De verzekeraars die door CRING weerhouden zijn, gaan mee in dezelfde academische filosofie zodat ze bereid zijn hun poliskosten aan te passen voor CRING-cliënten.