Heeft u vragen?

Op naar het volgende decennium met hetzelfde beleggingsplan?

Terug naar 2010

Stel je eens voor dat het begin januari 2010 is en je een analyse leest over de financiële markten. Beleggers zaten de afgelopen drie jaar in een achtbaanrit. Ze kregen een wereldwijde crisis voor de kiezen. Met forse koersdalingen in 2008-2009 en daarna vanaf maart 2009 een herstel dat nog altijd voortduurt. Beleggers die vertrouwen hielden in de markt worden langzaamaan beloond. Maar het herstel is slechts 10 maanden oud en de markten hebben nog een lange weg te gaan om hun vorige recordniveaus weer te bereiken. De verwachtingen hoe het komende jaar zich
zal ontvouwen zijn verdeeld.

Een krantenkop in de Wall Street Journal uit december 2009 onderstreept deze onzekerheid: “Bull Market Shows Signs of Aging.” In het artikel wordt gesteld dat de aandelenkoersen en indices weliswaar zijn gestegen, maar ook dat de zorgen zijn toegenomen en dat de markt aan kracht verliest. Op basis van dit perspectief uit begin 2010 vraag je jezelf wellicht af of je moet vasthouden aan je beleggingsplan. Of dat je beter meer contant geld kunt aanhouden om te wachten op meer bewijs dat de markten zich hebben hersteld. Spoel vervolgens vooruit naar het heden en zie welk rendement beleggers hebben gerealiseerd die vasthielden aan hun plan.

We recycleren even de grafiek voor de Cring-profielen voor de periode 2010-2019 zoals gepresenteerd in een van onze vorige blogs. De boodschap is duidelijk.

Terug naar 2000

Het ene decennium is echter het andere niet. Nog even verder terug, naar 2000-2009. We vergelijken specifieke aandelenrendementen  uit de twee vorige decennia. De criteria Groot/Klein en Groei/Waarde zijn bekend voor de FQ-lezers van Cring. We bekijken ze in drie markten : VS, Ontwikkeld zonder de VS en de Opkomende markten.

 

 

Beleggers die vasthielden aan wereldwijde diversificatie en sectoren van de markt met hogere rendementen –small caps en waardeaandelen (aandelenhandel tegen relatief lage prijzen) – kenden de afgelopen decennia de nodige uitdagingen. De tabel hierboven laat zien dat beleggers tussen 2000-2009 veelal werden beloond door aandelen in opkomende markten en ontwikkelde markten (exclusief de VS) vast te houden. In de periode tussen 2010-2019 presteerde de Amerikaanse aandelenmarkt beter dan de ontwikkelde markten (exclusief de VS) en dan de opkomende markten.
Ook de prestaties van waardeaandelen ten opzichte van groeiaandelen (aandelenhandel tegen relatief hoge prijzen) en small cap versus large cap aandelen verschillen per decennium.

Moet je dan je beleggingsplan aanpassen per decennium? Even wachten. Laat ons de aandelenrendementen uit deze markten even samentellen voor de twee decennia in de volgende tabel.

Deze tabel 4 laat de cumulatieve investeringen voor beide decennia zien, waarbij small caps en waardeaandelen beter presteren dan large caps en groeiaandelen in de VS, ontwikkelde markten exclusief de VS en opkomende markten. De 20-jarige rendementen illustreren hoe diversificatie beleggers kan helpen moeilijke tijden te doorstaan en te blijven streven naar een positief rendement op langere termijn.

Vooruit in 2020

Hiermee zijn wij aanbeland bij het heden, januari 2020. Aandelen en obligaties in de VS maar ook diverse ontwikkelde en opkomende markten hebben een sterk jaar achter de rug. De Amerikaanse bullmarkt duurt nu al 10 jaar en de huidige krantenkoppen kunnen beleggers ongerust maken over de toekomst. Bijvoorbeeld een stap terug in de globalisering, de effecten van klimaatverandering, de grenzen van het monetaire beleid, het lot van Brexit en de grillen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.
En dit zijn slechts onvoorspelbaarheden die bekend zijn. Vooruitkijkend kan niemand zeggen wat ons de komende 10 jaar te wachten staat. We hadden het lijstje nog maar net gemaakt en daar kwam het coronavirus.

De enige zekerheid is dat dit decennium zijn eigen verrassingen zal kennen. Dit is wat we kunnen leren van het afgelopen decennium (en van die daarvoor): het fundament voor succesvol beleggen heeft alle veranderingen en onzekerheid doorstaan. Spreid over markten en activa om zo de risico’s te beheersen en te streven naar hogere rendementen. Blijf gedisciplineerd en houd vast aan het langetermijnperspectief. Neem het dagelijkse nieuws met een korreltje zout en voorkom dat je jouw beslissingen baseert op angst. Probeer niet de toekomst te voorspellen. Ontwikkel in plaats daarvan een logisch beleggingsplan dat is gebaseerd op een sterke filosofie. Houd aan dit plan vast.
Beleggers die deze principes volgen kunnen in elk decennium een beter financieel resultaat realiseren.

Volgende keer: de start van een FQ-reeks over obligaties.

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943