Heeft u vragen?

Soorten aandelen: groei en waarde

We werken verder aan jullie FQ. We beginnen aan een serietje over de soorten aandelen.

De meest gebruikte opdeling is die tussen groei- en waardeaandelen. Aandelenfondsen worden geanalyseerd door ratingbedrijven zoals Morningstar. Die gaan na welke soort of stijl een fonds er op nahoudt. In de grafiek hieronder zie je een voorbeeld van de stijlscore van een aandelenfonds. Het donkere vakje geeft aan dat dit fonds zowel waarde (Wrd links) als groeiaandelen (Groei rechts) bevat vandaar een ‘gemengde’ (Gem) stijl.

 

Beide soorten aandelen hebben hun aanhangers. Sommigen zweren bij één categorie en hebben daarvoor hun argumentatie.

Op lange termijn volgt de koers van alle aandelen de winstevolutie van de betrokken bedrijven. Die “regel” geldt voor zowel groei als waarde. De manier waarop de waardering van het aandeel gebeurt, is  anders bij groei dan bij waarde.

WAARDE 

Waardeaandelen waarderen is makkelijker omdat de onderliggende factoren zoals activa, boekwaarde, dividendrendement goed gekende aspecten zijn. Vandaar dat zij het met deze bekende elementen ook relatief beter doen in meer onzekere beurstijden. Dikwijls gebruikt men de Engelse term ‘Value’ om deze categorie aan te duiden.

GROEI

Bij groeiaandelen gebeurt de waardering veel meer op basis van het toekomstige groeipotentieel. De markt gaat ervan uit dat de groei duurzaam is. Bijgevolg trekt ze die lineair door op langere termijn. Zolang de economie in een groeicyclus zit, krijgen groeiaandelen een relatief hogere waardering. Slaat de cyclus om dan gaan ze relatief sneller uit de gratie vallen omdat hun groeipad ‘onderbroken’ of afgeremd wordt.

Beide soorten sluiten elkaar niet echt uit. Soms wordt een groeiaandeel een waardeaandeel of andersom. Neem als voorbeeld Microsoft. Is nu algemeen gecatalogeerd als ‘waarde’ maar begon duidelijk als ‘groei’. Bedrijven met veel ‘waarde’ in huis hebben ook de middelen om een groeipad op te gaan met een nieuwe soms ‘disruptieve’ strategie.

Wat is belangrijk?

Of het nu waarde of groei is, de waardering van het aandeel moet zo correct mogelijk zijn op basis van vooral ‘duurzame’ groei en/of  consistente winstvooruitzichten. Dat is het soort aandeel dat je in je portefeuille moet hebben. Blijkbaar heeft dat fonds hierboven ze alle twee in portefeuille. Daar zal wel een reden voor zijn.

We komen er nog op terug waarom dat zo belangrijk is. Volgende FQ-blog : zie de  rechterkant van de grafiek hierboven van Zeer groot naar Microaandelen.

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943