Heeft u vragen?

Spreiding beschermt je in een dalende markt

Iedereen kent de beleggingswijsheid dat je moet spreiden. Veelal wordt het spreidingsprincipe boven gehaald in minder positieve beurstijden als een bescherming tegen dalende koersen. Klopt dit wel?
Even een dieper inzicht over hoe spreiding in een aandelenportefeuille best wordt opgezet.
Sommige actieve beheerders beperken bewust de spreiding omdat zij een benadering hebben die via een actieve selectie de ‘winnende’ aandelen er uit pikken. Heel dikwijls blijven de winnaars geen winnaars op lange termijn of blijft de selectie een permanent proces wat in een permanente stroom aan transactiekosten uitmondt. Dit komt het lange termijn rendement niet ten goede.
Andere partijen op de beleggingsmarkt pleiten voor een passieve index benadering. Hierbij kopen ze een fonds dat een marktindex nabootst. Meteen zou dit een voldoende spreiding betekenen.

Bij Cring gaan we voor de academische uitvoering van het spreidingsprincipe.

Waarom werken die andere vormen van spreiding niet echt?

Je koopt nooit de brede markt.

Stel je koopt een BEL20 indexfonds. De eerste beperking is dat je slechts 20 aandelen hebt uit de totale markt van ongeveer 150 aandelen. Weliswaar de grootste 20 maar toch niet de brede markt.

Je koopt nooit de wereldwijde markt.

Een tweede beperking zit in het gebrek aan spreiding tegenover de totale wereldwijde aandelenmarkt. De totale Belgische marktkapitalisatie is ongeveer 188 Mia €*. Dit is minder dan 0,5 % van de wereldwijde dagelijks toegankelijke aandelenkapitalisatie. Deze volumebeperking verkleint het effect van de spreiding enorm. De marktbewegingen kunnen heftig zijn in België om een lokale reden terwijl in de rest van de wereld die omstandigheid geen effect heeft.
Waarom dan geen fonds met een wereldindex kopen? Dit is niet zo eenvoudig en meestal bouwt zo’n fonds een index onvolledig na. Het resultaat is dat de grotere aandelen in dat fonds proportioneel overwogen worden en voor een groter gewicht meespelen dan ze eigenlijk in de totale marktkapitalisatie voorstellen.
Neem het aandeel Apple dat de laatste weken klappen krijgt. In vele aandelenfondsen (en indexen) zit dit aandeel in de top 10 van de grootste aangehouden posities. Bijna nooit wordt dit aandeel tot zijn werkelijke proportie in de wereldkapitalisatie beperkt. Wat is die proportie? In verhouding stelde Apple in 2016 met toen 537 Mia € beurskapitalisatie 1,30% van de wereldkapitalisatie voor. Hoe groter de proportie, hoe groter het effect op het rendement in plus of in min.

Bij Cring kan je de brede markt en de wereld kopen.

Cring kiest voor een aandelenfonds dat zich niet baseert op indexen maar spreidt over meer dan 10.000 aandelen. Ook zit elk aandeel slechts in het fonds voor zijn echt gewicht in de marktkapitalisatie. Zo ook Apple.

Spreiding beperkt de klap van één aandeel dat het slecht doet tot zijn relatief gewicht in het geheel maar kan nooit als bescherming in een dalende beurs ingeroepen worden, wel een verzachting. Spreiding gecombineerd met een consistent en uitgetest academisch selectieproces levert een fonds op dat op lange termijn de kans op een positieve beleggingservaring verhoogt.

*Alle cijfers zijn gebaseerd op het jaar 2016

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943