Heeft u vragen?

Tien jaar of minder voor jouw pensionering staan in Corona-tijden

Financial Life planning voor zij die nog tien jaar voor hun pensionering staan in deze Corona-tijden.

 

Mensen voor wie de start van ‘de grote vrije tijd’  alsmaar korter bij komt, moeten zeker aandacht geven aan een aantal specifieke aspecten van financiële planning.  Deze blog is aldus ook nuttig voor iemand die nu tussen de 45 en de 50 is en op 60 zou willen stoppen met werken.

Als het goed zit, heb je al lang een financieel kompas uitgewerkt met jouw vertrouwenspersoon en zal je niet verrast staan van de aanbevelingen die nu volgen.

 

Evalueren van al uw bronnen van toekomstig inkomen. 

Het is nu écht de tijd om al uw inkomstenbronnen om een rijtje te hebben.  We bedoelen hiermee écht alle inkomsten.  Wat zal uw wettelijk pensioen zijn? Welke uitkeringen gaan er volgen vanuit aanvullende pensioenopbouw ?   Wat kan een verkoop van de zaak in het laatje brengen ?  Eventuele inkomsten zoals huur, stel dat de fiscaliteit hier rond drastisch wijzigt ?  Wat is het effect daarvan voor u op uw bestaan als rentenier en uw financiële onafhankelijkheid ?  Laat die dingen doorrekenen zodat je weet waar je voor staat.

Bereid uw renteniersbudget gedetailleerd voor.  Hier komt uw financiële planner u best in te hulp.  Hij kan u wijzen op uitgaven die bijkomend zullen opduiken eens u niet meer zakelijk actief bent.  Uw financiële planner berekent tezamen met u het gewenste renteniersbudget, verbonden aan de door u gewenste levensstijl. Dit budget zal bovendien doorheen de tijd wijzigen en aldus flexibel moeten zijn.  Maar het blijkt maar al te vaak dat het écht waardevol is om vanuit een  gedocumenteerde startpositie te vertrekken.

 

Vele pre-renteniers bevinden zich nu ook in hun topjaren wat inkomstenverwerving betreft.

Het is van belang om hier voldoende opzij te zetten voor die mooie renteniersperiode die in het vooruitzicht ligt.  In ieder land van de EU wordt dat op een andere wijze fiscaal aangemoedigd en zal in functie daarvan uw Financiële Planner voor zijn cliënten aangepast advies verstrekken.

Zelfs al hebben we niet meer diezelfde aantal jaren voor de boeg die we hadden als twintigers of als dertigers,  flinke inspanningen in die jaren voorafgaand aan de ‘actieve renteniersperiode’ kunnen wel degelijk een belangrijk stuk bijdragen in uw financiële onafhankelijkheid. 

 

Hoe uw maandelijkse levensstijl met financiële stromen laten gelijk lopen.

Hier is goede advisering van groot belang. Hoe uw verschillende cashstromen bundelen en afstemmen op uw noden en wensen.  Rekening houden met fiscale optimalisaties, het minimaliseren van kosten en taksen van allerlei aard. Een duidelijke strategie hebben laat ook toe om ook al aan het minimaliseren van erfenisbelasting te denken.  Hierdoor kan uw gezin over verschillende generaties heen  meer ter beschikking houden dan als u voor al deze aspecten onvoldoende oog heeft.

 

 

Uw wettelijke tegemoetkomingen kennen en opvragen .

Wanneer beroep gaan doen op uw recht op wettelijk pensioen is nog zo’n belangrijke beslissing.  Op de intussen bij velen gekende overheidssite  ‘MyPension.be’  vind je veel informatie.   Hoe staat het ervoor bij jou ?  Huwelijkspartners of uit de echt gescheiden mensen; weduwnaars of weduwes, wat zijn de verschillende stelsels en wat zijn uw rechten ?   Welke conclusies trekken en hoe erop te reageren, vereist vaak de ervaring en advisering van uw financiële planner.

 

Kosten gezondheidzorg – Afhankelijkheidsverzekering

We hebben vandaag nog altijd een heel performant gezondheidsstelsel in BE dat mede de veroorzaker is van het lange leven waarvan vele Belgen kunnen genieten.  De verwachtingen zijn wel van die aard dat we hier naar de toekomst toe een stuk meer zelf aan zullen moeten bijdragen dan vandaag het geval is.

Daarvoor heb je natuurlijk al voorzieningen getroffen, als het goed is, vele jaren geleden.  Maar in het slechtste geval kijk je er met jouw financiële planner naar in deze periode van jouw professionele carrière.   Als we hier geen verzekeringen voor hebben kunnen afsluiten, moeten we zeker een budget gaan voorzien voor de komende 30 jaar.  Heb je het wel verzekerd, dan moet je die kost ook in jouw renteniersbudget gaan meenemen voor de komende decennia.

 

Vraag naar jouw gepersonaliseerde renteniers-cashflow-projectie !

 

Uw Financial planner zal alle hierboven aangehaalde aspecten van het rentenieren meenemen in uw unieke en persoonlijke situatie.  Telkens weer maatwerk dat alleen over uw budget en cijfers gaat en dat uw gewenste levensstijl als rentenier zal in rekening nemen.

 

Idealiter wordt dat vroeg genoeg gedaan, zodat een eventuele uitslag als : ‘je gaat d’er niet geraken’, nog kan worden bijgestuurd.  Met nog zo’n tien jaar te gaan heb je dan nog wel wat opties.  Maar de tijd dringt écht wel voor een écht plan uit de pen van jouw vertrouwde Financial Life Planner.    Dit kan zelfs via enkele diepgaande videogesprekken, het initiatief is aan u. 

U bent alvast welkom voor een gesprek in onze CRING.  Samen bepalen we dan of wij voldoende meerwaarde voor u kunnen creëren of niet.

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943