Heeft u vragen?

Uitstelgedrag – zal uw financiële onafhankelijkheid schaden

In onze vorige blog hadden we het over mensen die dromen om snel rijk te worden en financiële onafhankelijkheid te verwerven.

Die-plots-rijk-mensen onder onze cliënten zijn een minderheid.  De mensen in de categorie langzaam-aan-maar-zeker-rijk-en-financieel-onafhankelijk, zijn talrijker. 😊

De belangrijkste stap voor iedereen is…. het uitstelgedrag doorbreken.  Vaak herkent men zijn eigen uitstelgedrag zelfs niet.  Onder het motto ‘bij ons doen we de dingen zo‘ hebben sommige families al generaties lang een ingebakken handelswijze.  In deze en de twee volgende blogs leggen we u uit hoe we begin januari een cliënt op het juiste pad hielpen.

Eerste vaststelling:

Iedereen heeft zich wel eens in de volgende situatie bevonden.

Je bent enthousiast over iets dat je net ontdekt of geleerd hebt.  Je neemt je voor daar eindelijk eens werk van te maken. Na enkele maanden of soms nog sneller stel je vast dat het er toch niet van gekomen is.

Eerste hulpmiddeltjes:

Maak jezelf verantwoordelijk voor jouw doelstelling door er met anderen over te praten.  Nog beter, één iemand uit uw directe omgeving er écht bij betrekken. Die persoon krijgt de opdracht je te vragen naar de stand van zaken op het einde van elke week.

En dàn, doe iets concreets dat een eerste stap is op de in te slagen weg. Hoe klein die stap ook moge zijn.  Doe iets dat je op gang brengt.  In diezelfde week doe je al snel weer een kleinigheidje of zelfs iets groters. Van belang is niet meer te lossen. Je neemt je voor positief te kunnen rapporteren ten aanzien van die persoon die je erop zal aanspreken.

Financiële onafhankelijkheid …..

Uitstelgedrag is voor het opbouwen van financiële onafhankelijkheid compleet nefast. De meesten onder ons moeten immers de tijd nemen om iets op te bouwen. Het is echter de tijd en uw volgehouden inspanning die normaliter de bronnen zijn van uw succesverhaal.

 

Iedereen kent de exponentiële curve van de samengestelde intrest of de langdurig aangehouden spaarinspanning. Iedereen wil die steile curve naar omhoog bereiken, maar daar geraak je enkel door eerst het vlakkere stuk af te leggen.

Dat vergt dus tijd, tijd die je hébt,

als je maar lang genoeg op voorhand begint.

Zo nu en dan wordt een cliënt door zijn bankier of een andere verkoper aangeraden om uit een lopende curve te stappen en opnieuw te beginnen. Kijkend naar de curve weet u dat u dan opnieuw door een vlak stuk heen moet. En de oude curve zal nooit nog worden wat u zich ervan heeft voorgesteld. U eindigt allicht met twee vlakke lijnen in plaats van één exponentiële.

Voor onze vaardigheid inzake financiële coaching doen we grote moeite. Vier keer per jaar worden we in London helemaal ‘bijgewerkt’ en op scherp gezet.  En dat al sinds 2008.  Velen doen er hun voordeel mee. Wij coachen onze cliënten bij tal van doelen die ze zich stellen. Niets zo mooi in dit vak als mee te helpen bij het leggen van de fundamenten voor iemands financiële onafhankelijkheid.

Meer nog, we zullen iedereen stimuleren om zijn leven zo in te richten dat de weg naar zijn doelstellingen een plezier op zich zal zijn. Meer hierover in onze volgende blog(s).

Tot over 14 dagen!

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943